Konferencja: Wiedza - władza!

2010-09-28 10:00
2010-09-28 14:00
Etc/GMT+2

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej zaprasza na konferencję „Wiedza - władza! Aktywne informowanie - doświadczenia i perspektywy”. Konferencja ta będzie podsumowaniem Tygodnia Informacji Publicznej 2010. Rzeczywiście: Termin konferencji zbiega się z pracami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącymi wdrożenia Dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, co znacząco wpłynie na kształt nowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Informację o konferencji można znaleźć na stronie SLLGO: Konferencja „Wiedza - władza! Aktywne informowanie - doświadczenia i perspektywy”. Tam również informacja o planowanym wręczeniu nagrody dla najlepszej i "nagrody" dla najgorszej praktyki udostępniania informacji (publicznej).

Z interesujących (z perspektywy niniejszego serwisu) punktów programu odnotuję:

11:20-13:30 Część II.
Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej

  • Wprowadzenie do dyskusji – historia nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w ostatnich 2 latach oraz historia prac nad wdrożeniem Dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w Polsce – Szymon Osowski – Prezes Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
  • Dyrektywa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego w kontekście przygotowanego projektu założeń do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej - Maciej Groń - Naczelnik Wydziału Standaryzacji Departamentu Informatyzacji MSWiA

Organizatorzy przewidzieli więcej czasu na zadawanie pytań i dyskusje.

Konferencja odbędzie się w Warszawie, 28 września 2010 roku, w godzinach 10:00 - 14:00, w sali im. J. Turowicza w siedzibie Fundacji im. S. Batorego ul. Sapieżyńska 10a.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

do wiadomości

http://bywalec.computerworld.pl/2010/09/08/odnalazl-sie-witold-drozdz/

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>