dane osobowe

"Legalne" SMSy

Jak mi tu czytelnicy donoszą: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją GI-DEC-DS-241/03/741 stwierdził legalność rozsyłania przez Rząd SMS-ów referendalnych...

NSA vs. GIODO (z ZUSem w tle)

Wcześniejsze doniesienie (to o SMSach referendalnych) przypomniało mi o tym, że nie poinformowałem w serwisie o uchyleniu przez NSA decyzji GIODO w sprawie ZUS (Sygn. II SA 232/02)...

MMS - nieobojętne zdjęcie z telefonu

PAP: Węgierski rzecznik praw obywatelskich Attila Peterfalvi ma wyjaśnić, czy użytkownicy telefonów komórkowych wyposażonych w cyfrowe aparaty fotograficzne mogą robić zdjęcia ludzi bez ich zgody.

Tajne kancelarie u operatorów portali

Poseł Grzegorz Dolniak złożył interpelację skierowaną do prezesa Rady Ministrów w sprawie nakazu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego utworzenia tajnych kancelarii przez operatorów portali internetowych oraz umożliwienia stałego inwigilowania prywatnej korespondencji elektronicznej. Odpowiedział Andrzej Barcikowski - sekretarz stanu, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
wpłynęła dnia 23-09-2003 ogłoszona dnia 02-10-2003 na posiedzeniu 58.

Prywatność pracownika - Komisja

Komisja Europejska pracuje nad projektem dyrektywy koncentrującej się na prawnych aspektach prywatności pracowników. W obszarze regulacji znajdą się takie problemy jak monitorowanie internetowej aktywności pracowników, przeglądanie ich poczty elektronicznej i możliwości monitorowania wykorzystywania sprzętu oddanego do dyspozycji pracownika przez pracodawcę (np. komputera).

Dla wszystkich bojących się ABW

Wiele doniesień mediów mówi o aktywności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związanej ze stosowaniem przepisów rozporządzenia do art. 40 ust. 3 prawa telekomunikacyjnego. Tymczasem obowiązuje już dużo ciekawsze rozporządzenie wydane do art. 242 kodeksu postępowania karnego - tam nie mówi się jedynie o operatorach...

Chwała nam i naszym kolegom, Ch... precz!

Słynna już sprawa ujawnienia treści SMS-a wysłanego przez członka KRRiT Adama Halbera do prezesa TVP znajdzie finał w sądzie. Halber skarży za to Jana Rokitę. Tak sobie myślę - treść listów wysyłanych w spoób elektroniczny łatwiej przechwycić niż SMS'a a i opublikować da się bez problemów?

Poczta elektroniczna jako dowód

Teoretycznie - poczta elektroniczna mogłaby być dowodem w wielu sprawach związanych np. z molestowaniem seksualnym w pracy lub z przypadkami nieuczciwych praktyk rynkowych. Pracodawcy jednak nie wprowadzają żadnych zasad korzystania z poczty elektronicznej.

Komórkowy spam

Spam wysyłany sms'ami na komórki jest równie kłopotliwy, a nawet bardziej niż ten wysyłany pocztą elektroniczną. Ponad 2/3 użytkowników telefonów komórkowych otrzymało już niezamówione komunikaty.

Niemiecki SMS v. prywatność

Regionalny sąd w Berlinie wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że jak długo odbiorca SMS'ów stanowiących direct marketing nie wyrazi zgody na ich otrzymywanie - wysyłanie ich może być uznane za naruszenie prawa do prywatności, ze względu na inwazyjny charakter w prywatną lub biznesową sferę odbiorcy.