dane osobowe

Akta Norymberskie cd.

O dalszych losach serwisu Akta Norymberskie, który prezentuje dane osobowe lekarzy dokonujących aborcji (z przekreśleniem nazwisk i danych osób, które ucierpiały w wyniku ataków antyaborcyjnych) oraz ich rodzin, a który został uznany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za działający w ramach wolności słowa, można przeczytać w serwisie salon.com.

Czy Amazon złamał prawo?

Amerykańska Federalna Komisja Handlu stwierdziła w śledztwie, iż Amazon.com, udostępniając dane osobowe swych klientów firmom zewnętrznym, nie złamał prawa.

Małyszomania i dobra osobiste

Adres zamieszkania i numer telefonu Adama Małysza został wystawiony na sprzedaż na jednej z internetowych witryn, na której prowadzone są aukcje. Adam Małysz powiedział, że nigdy nie wyrażał zgody na publikowanie swojego adresu i numeru telefonu.

Czarne listy - kto ponosi odpowiedzialność?

Odpowiedzialność za ujawnienie czyichś danych osobowych przez publikację tzw. czarnych list w Internecie ponosi osoba, która je zbiera i umieszcza na serwerze - uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ewa Kulesza.

Spam przez komórki

Holenderskie władze zamierzają zakazać przesyłania niepożądanych informacji tekstowych SMS. W odpowiedzi na liczne skargi holenderski urząd d/s telekomunikacji przeprowadził ankietę w sprawie zakazania przesyłania nie zamawianych informacji tekstowych w sieciach telefonii komórkowej.

Adres mailowy - czy dane osobowe?

"Adres internetowy nie zawsze podlega ochronie. Ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle o nim nie mówi" - artykuł Małgorzaty Ziętkiewicz opublikowany w Rzeczpospolitej.

Holandia - monitorowanie pracowników

Artykuł 21 Holenderskiej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych wprowadza częściowy wyjątek od zasady ochrony tych danych. Wyjątek ten umożliwia pracodawcom monitorowanie aktywności pracowników w Sieci w czasie świadczenia pracy. Ustawa określa jednak dokładną procedurę wdrażania takiego monitoringu.

Przechwytywanie korespondencji elektronicznej

Francuski sąd orzekł, iż list elektroniczny jest chroniony przez francuskie prawo prywatne i zasądził 10,000 franków odszkodowania na rzecz studenta, którego poczta była przechwytywana przez władze uczelni.

Internet i kampania wyborcza

Sztab wyborczy Mariana Krzaklewskiego oświadcza, że list reklamowy wysyłany do użytkowników Internetu jest autorstwa osoby podszywającej się pod kandydata na prezydenta...

Czarne listy w Internecie

Wedle komunikatu opublikowanego na stronach Kancelarii Jachnicki & Partnerzy - "na biurku Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest już przygotowana decyzja zakazująca publikowania w internecie danych osobowych dłużników". Warszawski sąd wydał również postanowienie nakazujące zdjęcie dłużnika z internetowej listy.