dane osobowe

Wokół lustracji

Gazeta Wyborcza z wczoraj, w artykule "Lustracja po rzeszowsku": "Rzeszowscy działacze "Solidarności" przekazali w czwartek dziennikarzom kilkaset nazwisk tajnych agentów, esbeków i etatowych pracowników PZPR na płycie CD. Dziś opublikują listę w internecie

Ile naprawdę wyciekło danych z LexisNexis...

Gazeta Wyborcza: "Amerykańska spółka LexisNexis handlująca bazami danych podała we wtorek, że informacje dotyczące 310 tys. obywateli USA mogły zostać skradzione"

Rosyjskie banki opanowane przez hakerów

W serwisie IDG dostępny jest artykuł Pawła Krawczyka zatytułowany Rosyjskie banki opanowane przez hakerów: "Na moskiewskich bazarach można kupić bazę Centralnego Banku Rosji z wykazem wszystkich transakcji od kwietnia 2003 do września 2004"

GIODO: dane na stronie

Na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępna jest decyzja GIODO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostępniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystających z usługi dostępu do internetu, osobom nieupoważnionym, poprzez umieszczanie tych danych na stronie internetowej (sygn. GI-DEC-DS-58/05).

ISP: ujawnijcie dane

IDG: "Zgodnie z orzeczeniem brytyjskiego sądu tamtejsi dostawcy usług internetowych zostali zobowiązani do ujawnienia danych personalnych osób korzystających z nielegalnych sieci peer-to-peer". A o co chodzi?

"Ścignęli" radcę za dane osobowe

W Wielkiej Brytanii również obowiązuje prawo reglamentujące przetwarzanie danych osobowych (the Data Protection Act). Ralph Harold Donner, jeden ze wspólników firmy matrymonilanej Feld Mckay and Donner kilkakrotnie był upominany przez Information Commissionera, brytyjskiego odpowiednika naszego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednak mimo tych upomnień nie dopełnił obowiązków wynikających z brytyjskiego prawa.

Rozporządzenie: policja i dane osobowe

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, wg. którego policja może tworzyć zbiory danych osobowych (dane mogą być przetwarzane w zbiorach centralnych i wewnętrznych).

Tym razem nie wyciek, a utrata?

Bank of America utracił sobie 1.2 miliona rekordów danych dotyczących operacji finansowych rządowych pracowników uczestniczących w programie SmartPay (program oferujący karty płatnicze). Po prostu utracili dane zgromadzone na taśmach z kopiami bezpieczeństwa (backup tapes). Same taśmy uważa się za zaginione...

ChoicePoint: wyciek na wielką skalę

Firma ChoicePoint Inc. z Atlanty potwierdziła, iż przestępcy uzyskali dostęp do jej baz danych zawierających dane osobowe 35 tys mieszkańców Kalifornii. Z kolejnych doniesień wynika, że firma będzie musiała powiadomić o tym, że dane wyciekły, kolejne - tym razem: 110 tys obywateli mieszkających poza Kalifornią. Ale tak naprawdę potencjalnie wyciekły dane kilku milionów osób.

AIDS/HIV: wyciekła lista

Kolejne doniesienie na temat wycieku wrażliwych danych. "Tylko" 10 osób pracujących w Palm Beach County Health Department otworzyło wysłany do nich przez przypadek mail zawierający nazwiska 4 tys osób - pacjentów chorych na AIDS oraz 2,5 tys. osób zarażonych wirusem HIV.