legislacja

Odpowiedzi Ministra Kleibera

Minister Nauki i Informatyzacji Michał Kleiber odpowiedział w Sejmie na pytania Posłów: Interoperacyjność jest obecnie jedną z najistotniejszych kwestii do rozwiązania.

Zakaz publikacji a interes publiczny

Sądy nie będą mogły zakazywać publikacji artykułów prasowych, których bohaterowie uznają, że naruszono ich dobra osobiste, jeśli taki zakaz byłby sprzeczny z ważnym interesem publicznym...

Nie chcą żeby weszło...

W amerykańskim stanie Utah ma w przyszłym miesiącu wejść wżycie nowe prawo stanowe, które ma delegalizować stosowanie wszelkiego rodzaju programów typu spyware ("szpiegowskich"). W związku z tym firma prowadząca serwis WhenU.com postanowiła dochodzić "swoich konstytucyjnych praw do reklamy" przed sądem i pozwała stan, gubernatora oraz prokuratora generalnego...

Niemcy przeciw spamowi

Niemiecka partia socjaldemokratyczna (SPD) domaga się wprowadzenia ostrych sankcji karnych dla spamerów, utrudniających życie Internatom. Zgłoszony przez SPD projekt zakłada szczególnie wysokie grzywny, oraz kary pozbawienia wolności w przypadku szczególnie rażących i długotrwałych naruszeń.

Kanada zapowiada zmianę

W związku z niedawnym orzeczeniem sądu w Kanadzie, zgodnie z którym korzystanie z sieci p2p jest tam działaniem zgodnym z prawem - odpowiedni minister, pani Helene Scherrer, zapowiedziała szybką zmianę obowiązującego w Kanadzie prawa autorskiego...

Na marginesie wejścia do UE

Rzeczpospolita bije na alarm, ze względu na jakość tłumaczenia unijnych aktów prawnych na język polski: "Wiadomo, że od 1 maja w Polsce będzie obowiązywało prawo Unii Europejskiej. Oznacza to konieczność bezpośredniego stosowania go przez nasze sądy. Przygotowaniem tłumaczeń zajął się Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej (www.ukie.gov.pl), UKIE weryfikuje tłumaczenia i przekazuje je do Brukseli, gdzie podlegają finalizacji przez służbę prawną Rady Komisji Europejskiej, po czym znajdują się w ogólnounijnej bazie tekstów eur-lex na stosownej stronie"

Niby nic, ale...

W dniu 15 marca 2004r Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej. Skierowano ją do publikacji. W ustawie warto zwrócić uwagę na art. 5 ust. 5.

Lobby "pro szpiegowskie"?

Na biurku gubernatora Utah czeka na jego podpis ustawa stanowa dotycząca zakazu instalowania oprogramowania szpiegowskiego (spyware) bez zgody i wiedzy użytkonika komputera: Spyware Control Act.

O neutralności cd...

Pomimo negatywnej rekomentdacji Komisji w dniu 12 marca 2004 Sejm RP nie odrzucił poprawki Senatu do ustawy o pomocy społecznej. Jak czytamy w serwisie 7thGuard.net: "jeżeli Prezydent nie zawetuje ustawy, co jest wysoce nieprawdopodobne, w systemie prawa polskiego obowiązywać będą dwie ustawy ustanawiające zasadę neutralności technologicznej państwa - ustawa o pomocy społecznej i ustawa o systemie informacji oświatowej".

Przegłosowali IP Enforcement

Parlament Europejski przyjął wczoraj propozycję dyrektywy dotyczącej ochrony własności intelektrulanej. Organizacje działające na rzecz praw człowieka i obywatela określają te propozycje mianem "niebezpiecznych", "broni nukleranej", etc.