legislacja

Dzieci wobec pornografii

Amerykańska ustawa The Child Online Protection Act (COPA) nigdy nie miała okazji zadziałać w praktyce, za to już drugi raz znalazła się przed Sądem Najwyższym, który rozpatruje jej konstytucyjność.

Dystrybucja spyware

Senator Stanowy Keith Kreiman zaproponował wprowadzenie regulacji, na mocy której przestępstwem byłoby dystrybuowanie bez stosownego ostrzeżenia oprogramowania pozwalającego na śledzenie poczynań użytkowników komputera podłączonego do Internetu (spyware).

Anonimowa wizja

O możliwych analogiach pomiędzy tworzeniem prawa a rozwojem linuksa można poczytać w felietonie anonimowego autora: "LINUX a Prawa Polskie - rozważania 'lobbysty'", który znajduje się na stronie prawo.blog.pl: "...A skoro system rozproszonej współpracy opartej na stuprocentowym wolontariacie działa tak dobrze przy tworzeniu tak skomplikowanego produktu jak komputerowy system operacyjny, to dlaczego miałby nie zadziałać w przypadku systemu prawnego?"

Umowa w Bułgarii

Jest dostępny kolejny pakiet informacji dotyczącej umowy pomiędzy rządem Bułgarii a firmą Microsoft. Informowałem ostatnio, że Parlament Bułgarski nie zgodził się na ratyfikację tej umowy.

Brak zgody w Bułgarii

W dniu dzisiejszym Parlament Bułgarii nie wyraził zgody na umowę pomiędzy rządem Bułgarii a firmą Microsoft w ramach programu "program for government security".

Umowa Australia - USA

Australia sfinalizowała umowę o wolnym handlu z USA (a Free Trade Agreement). Wewnątrz tej umowy istnieją zapisy zobowiązujące Australię do wprowadzenia regulacji rozszerzających dotychczasowe australijskie prawo autorskie na wzór amerykańskiej ustawy DMCA.

Uzupełnienie CAN Spam

Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) ogłosiła projekt ustawy która ma uzupełnić CAN-SPAM Act o przepisy ograniczające wysyłkę materiałów pornograficznych.

Poprawka do systemu informacji oświatowej

Dziś rano Senat, przy jedynie dwóch głosach wstrzymujących się, przyjął poprawkę do artykułu 5 ustawy o informacji oświatowej.

Amerykańska ustawa niejasna

Chodzi o the Can-Spam Act (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act), która weszła w życie 1 stycznia 2004 roku w USA.

O otwartych kodach w systemie oświaty

"Jeśli pani minister nie rozróżnia kodów źródłowych całości wykonanego oprogramowania jako domeny publicznej do swobodnego i nieodpłatnego użytku oraz modyfikacji przez osoby fizyczne i prawne od zabezpieczeń baz danych, to znaczy, że rząd tworzy prawo, pani minister, oderwane od rzeczywistości naukowej, zdefiniowanej właśnie w nauce o nazwie informatyka, a służy to korupcji i robieniu interesów przez znane i nieznane firmy. ".