legislacja

Can Spam Act

Amerykańska komisja senacka zaakceptowała projekt ustawy Can Spam Act. Na mocy niniejszej regulacji reklamodawcy będą zobowiązani do dostarczenia wraz z reklamą elektroniczną istniejącego oraz działającego adresu zwrotnego, dokładnego i uczciwego opisywania swej oferty, uwzględniania próśb o usunięcie adresu odbiorcy z list dystrybucyjnych. Niedozwolone jest stosowanie technik takich jak atak słownikowy czy posługiwanie się cudzym adresem (kradzież tożsamości, podszywanie się).

Nie było wyjścia, musieliśmy wejść

Obrót gospodarczy będzie od prawników zwłaszcza wymagał, żeby wnikliwie zapoznali się z treścią aktów normatywnych Unii...

ZUS - to również nie prima aprilis

Płatnicy, którzy rozliczają składki za więcej niż pięć osób, od 1 kwietnia są zobowiązani do przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Obowiązek taki wynika ze znowelizowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tak dla traktatu WIPO

Sejmowe komisje kultury i zagraniczna opowiedziały się za ratyfikacją traktatu WIPO. Traktatem zajmie się teraz Sejm. WIPO m.in. przyznaje autorom dzieł literackich i artystycznych dodatkowe uprawnienia związane z wykorzystywaniem ich dóbr za pomocą internetu.

Meta nieuczciwa konkurencja

Wyższy Regionalny Sąd w Duesseldorfie (zachodnie Niemcy) wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że używanie meta tagów niezwiązanych z treścią serwisu internetowego można traktować jako czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie przepisów niemieckiej ustawy.

Niemiecka regulacja premium rate services

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Missbrauchs von 0190er-/0900er-Mehrwertdiensterufnummern.

Zakaz randkowania

Japońskie władze przygotowują regulacje zakazujące nieletnim, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia, korzystania z "randkowych" serwisów online, dostęnych za pomocą telefonów przenośnych.

Protest operatorów w Hiszpanii

Operatorzy serwisów webowych w Hiszpanii postanowili zaprotestować przeciwko propozycjom regulowania internetowych treści. Wyłączyli swoje serwisy. Chodzi o propozycje znanego w Hiszpanii jako LSSI (prawo serwisów społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej gospodarki).

Prezydent podpisał instrumenty!

Prezydent Kwaśniewski podpisał ustawę z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Ehhh... Prezydent podpisał ją 1 października, a ja informuję o tym dopiero teraz, bo znikąd nie mogłem się dowiedzieć czy to się już stało czy nie...