legislacja

Definicja "nadawania"

Sąd Apelacyjny Ontario (Kanada) zmienił decyzję sądu niższej instancji, który uznał, że publikowanie zniesławiających informacji poprzez ich wysłanie (post) online nie jest "nadawaniem" (broadcast) w rozumieniu odpowiednich dla zniesławienia przepisów.

To legalna zabawa!

Jak zostać racjonalnym ustawodawcą, jak unikać błędów i nieuzasadnionych kosztów podczas stanowienia prawa? Proponuję Państwu pewną grę. Niebawem tego typu mechanizmy można będzie wykorzystywać by testować propozycje zmian legislacyjnych...

Czyszczenie dysku

Na dysku była tylko prywatna korespondencja minister Jakubowskiej, dlatego mogła zlecić współpracownikowi usunięcie jej z dysku. Czy urzędnicy mogą prowadzić prywatną korespondencję w sprawach publicznych? Czasem się to przydaje, czasem może prowadzić do nadużyć...

Vat w UE

Rząd wystąpi na forum UE z inicjatywą zmiany dyrektywy dotyczącej podatku VAT. Chodzi o specjalne traktowanie usług dostępu do internetu - poinformował w Sejmie minister nauki Michał Kleiber. Unia Europejska, VI dyrektywą Rady UE nr 77/388/EWG z 17 maja 1977 r., która weszła w życie 1 stycznia 1980 r., dokonała określenia zasad kształtowania jednolitej podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT). Załącznik "H" do ww. dyrektywy określa szczegółową listę towarów i usług, w przypadku których kraje członkowskie UE mogą stosować preferencyjne stawki podatku VAT. Na liście tej nie wymieniono ani usług telekomunikacyjnych, ani usług dostępu do Internetu.

Projekt nowelizacji karnego

Na stronach Sejmu dostępny jest projekt nowelizacji Kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego (PDF). Projekt ustawy zawiera przepisy mające na celu implementowanie do prawa polskiego m.in. przepisów Konwencji o cyberprzestępczości, podpisanej przez Polskę w dniu 23 listopada 2001 roku.

Elektroniczne księgi wieczyste

Dziś wchodzi w życie sześć rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości umożliwiających uruchomienie nowego systemu komputerowych ksiąg wieczystych. Od dziś ruszają pierwsze wirtualne księgi, na początek w: Warszawie, Płocku, Olsztynie, Bytomiu oraz Wejherowie.

Normatywna promocja konkurencji

W naszej rzeczywistości: wszystko, co powoduje, że produkt się sprzedaje a interes się kręci jest warte zachodu, a zwłaszcza normatywny, poparty autorytetem państwowym, zapis w akcie wykonawczym...

Nieuczciwe praktyki w internecie

Komisja Europejska zaproponowała nową dyrektywę dotyczącą nieuczciwych praktyk w relacji przedsiębiorca - konsument, mających miejsce w internecie (Proposal for a Directive of the European Parliament and of The Council concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (PDF)).

Dziękujemy za już, prosimy o jeszcze

Być może szybkie tempo zmiany stosunków społecznych, które wymagają wprowadzania powszechnie obowiązujących norm prawnych, wymusi z czasem zmianę podejścia do procesu stanowienia prawa?