retencja danych

Problemy VoIP i komunikacji oraz pomysły FBI i FCC

terroryści korzystają z telefonówAmerykańska Federalna Komisja Komunikacji (The Federal Communications Commission) uważa, że obywatele mogą korzystać z dowolnego narzędzia (programu) komunikacyjnego pod warunkiem, że FBI go zaakceptuje. A chodzi o możliwość podsłuchiwania wszelkich programów służących do komunikacji...

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie retencji

Europejski Inspektor Ochrony Danych (The European Data Protection Supervisor - EDPS) opublikował swoją opinie dotyczącą projektowanej w UE dyrektywy pozwalającej na zbieranie danych telekomunikacyjnych (retencja danych). Uznał w niej, że regulacje w tej materii muszą uwzględniać i chronić fundamentalne prawa obywateli Unii Europejskiej.

Projekt dyrektywy o retencji danych

Komisja Europejska przyjęła właśnie projekt dyrektywy dotyczący przechowywania danych telekomunikacyjnych (retencja danych). Zgodnie z przyjętym projektem informacje dotyczące aktywności internetowej mają być przechowywane przez sześć miesięcy, a telefoniczne dane przez rok...

Rozporządzenie dotyczące retencji danych

Na posiedzeniu w dniu 13 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, do wydania którego delegacja ustawowa znajduje się w art. 181 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Chodzi m.in. o zbieranie danych telekomunikacyjnych, czyli jak "uprawnione podmioty" będą zapoznawały się z treściami "komunikatów"...

Zbieranie danych: nie ma zgody w Europie

Podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych oraz ministrów sprawiedliwości krajów tworzących Unię Europejską okazało się, że Charles Clarke ma opozycję, która nie zgadza się na nowe pomysły związane ze zbieraniem i przechowywaniem danych dotyczących połączeń telekomunikacyjnych i poczty elektronicznej (retencja danych telekomunikacyjnych)

Eurodeputowani będą wykluczeni z decyzji w sprawie retencji danych?

Eurodeputowani są lekko zaniepokojeni (nie tylko oni zresztą) tym, że decyzja w sprawie uregulowania kwestii tzw, retencji danych teleinformatycznych ma się odbyć poza Parlamentem Europejskim... Kto zatem będzie decydował o podsłuchiwaniu naszych rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej i SMSów?

Trzeba przetłumaczyć sajt na polski - retencja danych nie jest rozwiązaniem

To jest raczej apel, który przekazuje bezpośrednio od organizatorów akcji dataretentionisnosolution.com (czyli: zbieranie danych nie jest rozwiązaniem). Chodzi o to, że trzeba przetłumaczyć zgromadzone tam materiały (w tym petycję) na język polski. Gdyby ktoś miał czas i ochotę i wierzył w to co na tej stronie jest obecnie napisane - proszę o kontakt. Ja popchnę to dalej.

Trwają prace nad dyrektywą o retencji (zbieraniu) danych

W Unii Europejskiej trwają prace nad zapowiadanym już wcześniej projektem europejksiej dyrektywy, która ma na celu unormowanie kwestii retencji danych telekomunikacyjnych (czyli ich zbierania i przechowywania - niektórzy mylą to z podsłuchem, ale kwestia i tak dotyczy podstawowych praw człowieka i jest wielce kontrowersyjna).

Była taka zabawa: nie podsłuchuj

BBC relacjonuje stanowisko brytyjskiego Sekretarza Stanu Charlesa Clarke'a, który proponuje, by wszystkie firmy w Europie zobligowane zostały do gromadzenia danych teleinformatycznych (retencja danych) takich jak informacje o dacie, godzinie rozpoczęcia czy czasie trwania rozmowy telefonicznej, powinny też zbierać dane dotyczące treści SMSów czy poczty elektronicznej.

Nie zbierajcie danych!

W dniu dzisiejszym, w Parlamencie Europejskim ma odbyć się głosowanie nad raportem nr 2004/0813(CNS) prezentowanym przez Alexandra Alvaro (LIBE) w sprawie zbierania i przechowywania danych (retencja). Raport powstał z inicjatywy Francji, Irlandji, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, a dotyczy projektowanych właśnie w UE regulacji dotyczących tego zagadnienia.