Była taka zabawa: nie podsłuchuj

BBC relacjonuje stanowisko brytyjskiego Sekretarza Stanu Charlesa Clarke'a, który proponuje, by wszystkie firmy w Europie zobligowane zostały do gromadzenia danych teleinformatycznych (retencja danych) takich jak informacje o dacie, godzinie rozpoczęcia czy czasie trwania rozmowy telefonicznej, powinny też zbierać dane dotyczące treści SMSów czy poczty elektronicznej.

Nie trudno się domyśleć, że chodzi o reakacje na zamach terrorystyczny w Londynie. Cóż. Prezydent, zabić, bomba. Natomiast pomysły takie nie są śmieszne. Wielka Brytania właśnie objęła unijną prezydencję.

W Europie firmy teleinformatyczne nie godzą się na to, by na własny koszt udostępniać własną infrastrukturę by realizować zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (jak to ładnie określa się podłuch tego typu). Firmy zaskarżają do trybunałów konstytucyjnych poszczególne regulacje powołując się na swobodę działalności gospodarczej czy równe traktowanie podmiotów gospodarczych na rynku. Twierdzą, że jeśli państwo chciałoby, by firmy prowadziły takie nasłuchy oraz by zbierały dane - niech wskaże źródła finansowania takich sieci.

W Polsce szykuje się zmiana niedawno uchwalonej ustawy Prawo telekomunikacyjne. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała na swojej stronie opinię dotyczącą tych zmian. Można tam przeczytać postulat PIIT: "zwracamy uwagę na konieczność niezbędnej modyfikacji art. 179 ustawy, nakładającego na każdego dostawcę usług telekomunikacyjnych (nawet tego bardzo małego) obowiązek spełnienia bardzo kosztownych w realizacji wymagań ze względu na dostęp do informacji niejawnych oraz zabezpieczenia technicznego dostępu. Obecnie rozstrzygnięcia praktycznie likwidują możliwość działania małych podmiotów gospodarczych w tym sektorze."

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>