retencja danych

A jednak wprowadzili monitoring

Niemiecki rząd przyjął rozporządzenie dotyczące monitoringu mediów elektronicznych. Zakłada ono, że do 1 stycznia 2005 roku operatorzy publicznych sieci dostępowych będą zobligowani do zainstalowania urządzeń i oprogramowania umożliwiającego organom ścigania monitorowanie poszczególnych użytkowników.

Prawo EU o hackingu

Po rozmowach z przedstawicielami USA dotyczącymi systemu Echelon - Komisja Europejska ma zamiar dokonać przeglądu ustawodawstwa pod kontem bezpieczeństwa sieci oraz hackingu. Najprawdopodobniej powstanie nowe prawo, które ukonstytuuje organizację podobną do CERT.

Przechwytywanie korespondencji elektronicznej

Francuski sąd orzekł, iż list elektroniczny jest chroniony przez francuskie prawo prywatne i zasądził 10,000 franków odszkodowania na rzecz studenta, którego poczta była przechwytywana przez władze uczelni.

Brytyjski wywiad internetowy

Parlament Wielkiej Brytanii uchwalił ustawę pozwalającą wywiadowi na wgląd w prywatne treści przesyłane przez Internet - w tym także te szyfrowane.