Inicjacja ePUAP

Otrzymałem cynk, że 5 września 2007 r. Pan Grzegorz Bliźniuk – Podsekretarz Stanu w MSWiA zatwierdził Dokument Inicjujący Projekt "Wykonanie systemu informatycznego ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej". Piszę, że dostałem cynk, bo zbyt często nie zaglądam do serwisu społecznościowego ePUAP, a właśnie tam opublikowano kilka dokumentów. Każdy może sobie sięgnąć i zobaczyć jak wygląda Struktura organizacyjna zarządzania projektem (wraz z odpowiednimi nazwiskami), opis ról, plan komunikacji, plan jakości (też zestawienie narzędzi służących zapewnieniu jakości), są też elementy sterowania, ryzyka projektowe, etc.. Wyciąg z DIP ma 31 stron.

Opublikowano tam trzy dokumenty: Czym jest ePUAP?, czyli "Tekst zawierający podstawowe informacje na temat ePUAP skierowany do wszystkich interesariuszy", DIP Wyciąg - DIP czyli Dokumentu Inicjującego Projekt, jest również Harmonogram projektu ePUAP.

A gdyby tak te dokumenty były publikowane zgodnie z zasadami accessibility?

W opisie DIP czytamy:

Celem „Dokumentu Inicjującego Projekt” („DIP”) jest przygotowanie podstawy zarządzania projektem oraz oceny jego wyniku. DIP po zatwierdzeniu przez Radę Projektu pełni rolę dokumentu referencyjnego. Na podstawie danych w nim zawartych ocenia się stopień realizacji założonych celów projektu. Podczas zamknięcia projektu dokonuje się porównania tego co zostało zaplanowane z tym co zostało osiągnięte.

DIP jest dokumentem, który „żyje” przez cały okres realizacji projektu i może podlegać uzupełnieniom oraz zmianom np. w wyniku opracowywania poszczególnych Planów Etapów.

Zapisy OPZ są nadrzędne w stosunku do DIP. W związku z powyższym są także wiążące w przypadku zidentyfikowania sprzeczności pomiędzy tymi dokumentami.

System informatyczny ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej zostanie wytworzony na podstawie umowy z dnia 29.06.2007 r. nr 34/Comarch/MSWiA/07 przez firmę Comarch.

Sięgnij również do:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

e-puap slashdotted

jest niedziela, 23:05, a e-puap nie odpowiada - albo wcale nie działa, albo został zabity przez nadmiar odwiedzających

może tytuł powinien brzemieć vaglotted? ;-)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>