Zamówienia publiczne w informatyce

"Wicepremier L. Dorn stwierdził, że konieczne jest stworzenie odrębnego rozdziału prawa zamówień publicznych dotyczącego przetargów informatycznych, albo wręcz stworzenie specjalnej ustawy zamówień publicznych dotyczących informatyzacji..."

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawiła się notatka po posiedzeniu Komitetu Sterującego Programu Pesel2.

Ze względu na interesujące tezy, które znalazły się w przywołanej notatce, zacytuję ją w całości. Zaczyna się ona od zdania zacytowanego powyżej, w leadzie, a dalej można przeczytać co następuje:

W swej wypowiedzi Wicepremier Ludwik Dorn podkreślił, że realizacja własnymi siłami MSWiA Ogólnopolskiej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych (OEWiUDO, część PESEL2) jednoznacznie dowodzi faktu, że Państwo dysponuje zasobami intelektualno-organizacyjnymi niemniejszymi niż wielkie firmy informatyczne które przez ostatnie 15 lat informatyzowały administrację publiczną. Minister, przy tym podkreślił, że firmy narzucały rozwiązania korzystne z punktu swych celów biznesowych a nie strategicznych interesów Państwa.

Wicepremier Dorn stwierdził, że jednym z najważniejszych zadań Rządu jest niezbędna nowelizacja prawa zamówień publicznych w obszarze informatyzacji. Są dwa wyjścia: albo stworzenie odrębnego rozdziału prawa zamówień publicznych dotyczącego przetargów informatycznych, albo wręcz stworzenie specjalnej ustawy zamówień publicznych dotyczących informatyzacji.

Trzecią sprawą, w której w opinii Wicepremiera kluczowe jest zaangażowanie ministrów wchodzących w skład Zespołu Międzyresortowego ds. Informatyzacji, jest koordynacja projektów realizowanych w innych urzędach, a zwłaszcza w Ministerstwie Finansów. zdaniem jest to warunek konieczny aby jeszcze w tej kadencji nastąpiło zniesienie feudalnego „układu” obywatel – administracja. Podsekretarz Stanu w MSWiA Piotr Piętak podkreślił fakt, ze PESEL 2 jest projektem, którego know-how (czyli „wartość intelektualna”) będzie w posiadaniu Państwa a nie firm zewnętrznych. To pracownicy komórek MSWiA odpowiedzialnych za rozwój rejestrów dokonują analizy informacyjnej, prawnej i finansowej otoczenia projektu. Innymi słowy to komórki MSWiA określają zadania, które należy zrealizować, aby realizacja projektu PESEL 2 zlikwidowała asymetrię informacyjną między obywatelem i państwem.

Minister Piętak zaznaczył, że zarówno PESEL 2 jak i e–PUAP są projektami realizowanymi w ramach środków SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, co zakreśla nieprzekraczalny horyzont czasowy ich realizacji. Dlatego też uważa za niezbędne pilne określenie zasad zasilania danymi e-PUAP przez systemy Ministerstwa Finansów, co jest w jego opinii kluczowym aspektem powodzenia tego projektu.

Podsekretarz Stanu w MSWiA Grzegorz Bliźniuk w swojej wypowiedzi podzielił opinie Ministra Piętaka o znaczeniu projektów realizowanych przez MF w portfelu projektów związanych z informatyzacją administracji.

Druga kluczowa sprawa zdaniem Ministra Bliźniuka jest pilne przeprowadzenie zmian zasad zamawiania systemów informatycznych dla administracji, przy czym chodzi o projekty jednorazowe, unikalne. Obecne prawo zamówień publicznych utożsamia ich zasady realizacji z seryjnym nieomalże zamawianiem systemów „z półki”. Prowadzi do patologii, w której większość postępowań dla kluczowych systemów informatycznych państwa jest niezwykle długotrwała i kończy się arbitrażem (lub sądem). Jest to zdaniem Ministra szczególnie niekorzystne w kontekście projektów realizowanych w ramach współfinansowania ze środków Funduszy Strukturalnych.

Minister Bliźniuk podkreślił, że zaistniała po raz pierwszy w historii informatyzacji kraju, pełna wola koordynacji kluczowych projektów informatycznych Państwa. Jego zdaniem rok 2007 ma szanse być rokiem przełomu, w którym zostanie wyznaczony strategiczny kierunek informatyzacji kraju, co najmniej do roku 2010.

Podobne doniesienia i komentarze gromadzę w działach informatyzacja i zamówienia publiczne niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>