Ruch w informatyzacji

Komitet ds. Informatyzacji i Łączności odbył inauguracyjne posiedzenie, które miało miejsce 29 marca. Dzień wcześniej, 28 marca 2007r. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (por. m.in. Neutralność technologiczna w aktualnej wersji projektu PIP, Dyskusja nad PIP 2007-2010 oraz Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 - projekt).

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w dziale Decyzje Rady Ministrów nie widzę notatki na temat przyjęcia Planu Informatyzacji Państwa, ale pewnie dlatego, że rozporządzenie przyjmowano drogą "obiegową". Jest jednak notatka w serwisie informacyjnym, ale o tym niżej.

Wcześniej notatka w tych dwóch sprawach (czyli inauguracja Komitetu oraz przyjęcie Planu) w serwisie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czytamy tam m.in.:

(...)
Przewodniczącym Komitetu jest Wiceprezes Rady Ministrów Ludwik Dorn, wiceprzewodniczącymi Grzegorz Bliźniuk, Podsekretarz Stanu w MSWiA oraz Paweł Banaś, Podsekretarz Stanu w Ministerstw Finansów.

Podczas posiedzenia powołano zespoły zadaniowe, m.in. do spraw reformy infrastruktury informacyjnej państwa i koordynacji kluczowych projektów informatycznych, absorpcji funduszy UE oraz zmian prawnych.

Dzień wcześniej, 28 marca 2007r. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. To pierwszy rządowy dokument wyznaczający strategię informatyzacyjną Państwa. Priorytetem jest dążenie do unowocześniania państwa, informatyzacja administracji publicznej, rozwój społeczeństwa informacyjnego, zastosowanie technologii informatycznych w gospodarce oraz rozwój sieci teleinformatycznych.

Łączny budżet projektów informatycznych przewidzianych na lata 2007-2010 wynosi ponad 2,5 mld zł, a w latach 2007-2013 kwota ta wzrośnie do ponad 3,5 mld zł. W tym roku rozpocząć się ma realizacja 16 projektów o wartości ok. 2,2 mld zł.

Plan Informatyzacji Państwa stanowi kluczowy element mechanizmów absorpcji środków Unii Europejskiej przewidzianych na informatyzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, które na lata 2007-2013 mają wynieść ok. 4 mld euro.

Jak wspomniałem - ukazała się notatka w serwisie informacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czytamy tam m.in.

Powołane zespoły zadaniowe Komitetu to m.in.: zespół ds. reformy infrastruktury informacyjnej państwa i koordynacji kluczowych projektów informatycznych i zespół ds. absorpcji funduszy UE oraz zmian prawnych. Pośród kwestii szczegółowych Komitet zajął się doprecyzowaniem definicji inwestycji celu publicznego, uszczegółowieniem wymogów telekomunikacyjnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz wpisaniem do ustawy możliwości uzyskania przez inwestora zaświadczenia ustalającego, czy planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Takie zalecenia przekazał Ministrowi Budownictwa Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności. Uwagi zgłosiła Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Komitet jednogłośnie zalecił Ministrowi Budownictwa uwzględnienie wszystkich zgłoszonych przez Prezesa UKE uwag do prawa budowlanego.

W tej samej notatce czytamy też: "Wicepremier Ludwik Dorn uważa, że realizacja planu spowoduje prawdziwą rewolucję informatyczną w Polsce. To pierwszy rządowy dokument wyznaczający strategię informatyzacyjną Państwa". Taktownie powinienem powstrzymać się od linku do notatki Plan na 2006 rok już od września lub Rada Ministrów przyjęła Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006, ale nie będzie chyba nietaktem, jeśli przypomnę, że tamten dokument przyjęto w pewien sposób z musu (ustawa nakazywała przyjęcie), koncentrując się jednak na przygotowaniu Planu na okres kolejny, czyli właśnie na 2007-2010...

Podobne doniesienia gromadzę w dziale informatyzacja niniejszego serwisu. Czytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Plan Informatyzacji wszedł w życie 21 kwietnia

VaGla's picture

Na stronach MSWiA pojawiła się notatka: "W dniu 21 kwietnia 2007 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów o Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Jest to pierwszy dokument planistyczny w historii informatyzacji polskiej administracji publicznej, który w sposób systematyczny opisuje konkretne zadania do wykonania przez organa administracji publicznej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej w Polsce".
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>