Dyskusja nad PIP 2007-2010

Po udostępnieniu projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 toczy się dyskusja na jego temat. Równolegle trwa dyskusja na temat tego kto i w jaki sposób ma informatyzować polską administrację. W prasie głównego nurty zaczęły pojawiać się artykuły przedstawiające argumentację dyskutujących stron.

Rzeczpospolita w artykule Rząd chce nadrobić opóźnienia pisze: "Przedstawiciele branży informatycznej ostrożnie oceniają możliwości nowego planu. - Jest skromny, zsumowane nakłady przedstawionych w nim, projektów są o wiele mniejsze niż należałoby się spodziewać z zapowiedzi rządu. Niepokoi brak przełomowych projektów. Nie ma w planie odniesienia do rejestru usług medycznych czy systemu wypłat świadczeń emerytalnych - podkreśla Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. - Dobrze, że była możliwość dokonania recenzji planu i w związku z tym liczymy, że nasze uwagi będą uwzględnione - powiedział "Rz" Wacław Iszkowski, prezes izby".

Uwagi do PiP przedstawiło również Polskie Towarzystwo Informatyczne. Uwagi te są praktycznie takie same jak uwagi PIIT (niemal literalnie). Ja swoje uwagi przedstawiłem w podlinkowanym wyżej tekście (por. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 - projekt). Spór dotyczy zarówno zakresu "otwartych standardów" (por. wpis w blogu: www.standardy.org) jak i pojęcia "neutralności technologicznej państwa" (por. felieton Głos za uznaniem neutralności technologicznej za priorytet).

Wiem, że artykuły na temat Planu Informatyzacji Państwa przygotowują też inne tytuły prasowe. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje, że po konsultacjach międzyresortowych plan byłby przyjęty przez rząd w lutym. Chociaż samo rozporządzenie nie będzie miało pewnie dużego znaczenia praktycznego, to jednak postanowienia tego rozporządzenia mogą w przyszłości mieć istotne znaczenie aksjologiczne. Dlatego spierające się strony zabiegają o to, by ministerstwo uwzględniło proponowane poprawki w jego treści. Wedle mojej wiedzy MSWiA chce również zaproponować nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podobne doniesienia gromadzę w dziale informatyzacja niniejszego serwisu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>