Prace nad rozporządzeniem dot. e-learningu

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad rozporządzeniem regulującym e-learning. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym zezwala na wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. Potrzebne jest jednak rozporządzenie.

Ustawa stwierdza w art. 164 ust. 3, że "Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość". Kolejny ustęp tego artykułu zaś stanowi delegację ustawową do wydania rozporządzenia: "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły być prowadzone zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, uwzględniając zapewnienie przez uczelnię odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz właściwej proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych, do całkowitego czasu zajęć na studiach".

Gazeta.pl za PAP: "Jak powiedziała PAP rzeczniczka MNiSW, Ewa Kafarska, w ministerstwie trwają pracę nad rozporządzeniem, które regulowałoby sposób prowadzenia e-studiów. "Przyglądamy się jak to działa w innych krajach, gdzie e-learning funkcjonuje doskonale. Rozporządzenia musi być przygotowane bardzo starannie, chcemy bowiem uniknąć ryzyka utraty jakości studiów, tak jak to miało miejsce w wypadku wielu uczelni niepublicznych, które nagle zaczęły powstawać w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat" - tłumaczyła Kafarska".

W artykule Gazety znalazło się także omówienie aktualnej oferty e-learningowej różnych polskich uczelni. "Mimo braku dokładnych przepisów uczelnie w Polsce już oferują swoim studentom naukę przez internet".

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

technologicznie rzecz biorąc...

Wiem wiem.. powinno być w kontekście prawnym. Ale prawnikiem nie jestem. Dlatego pisze o tym na czym się znam. Od strony technologicznej w internecie - nawet w polskiej jego części - już od dawna istnieją i mają się dobrze aplikacje LMS (learning management system) które wspomagają e-learning. Paradoksem jest to że każda większa firma i sporo urzędów korzysta z dobrodziejstwa e-learningu wykorzystując go na codzień. Gdy pracownik jest chory i trzeba jego obowiązki przekazać innemu w innym miejscu (zarządzanie wiedzą), żeby zaznajomić pracowników z nowym zarządzeniem (intranet, newsletter) czy okresowo ocenić pracę podwładnych (testy kompetencyjne). 10 000 lat temu trzeba było zbierać wszystkich w jednej jaskinii, rozdać im gliniane tabliczki i stać i czekać kiedy wykonają polecenie. Dzisiaj dostają linka, login i hasło jest jak w mailu i deadline do kiedy muszą wykonać zadanie. To kolejny przykład jak polskie prawo nie nadąża za zmianami społeczno-ekonomicznymi i technologicznymi w naszym karaju. Sad but true.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>