Neutralność technologiczna w aktualnej wersji projektu PIP

Neutralność technologiczna w przyjętym na konferencji uzgodnieniowej Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 spadła na trzecie miejsce (por. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 - projekt). Zmodyfikowano również nieco wytyczne dotyczące sposobu oceny osiągnięcia celów priorytetu. Rada Ministrów jeszcze nie przyjęła PIP, dopiero się to stanie niebawem.

Od pewnego czasu trwa burzliwa dyskusja środowiskowa dotycząca wizji polskiej informatyzacji. Spierają się ze sobą różne koncepcje i interesy. Czy standard ma być "otwarty" czy jedynie "powszechnie dostępny"? Co znaczy "neutralność technologiczna" i czy jeśli mam swoje produkty informatyczne, to czy mogę je oferować administracji publicznej? Wiadomo, że państwo nie dysponuje zasobami pozwalającymi na zupełnie niezależne tworzenie rozwiązań w tym zakresie. Musi współpracować z sektorem prywatnym. Wielokrotnie pisałem o tym w dziale informatyzacja.

Odbyły się niedawno dwie konferencje uzgodnieniowe związane z Planem Informatyzacji Państwa. Wzięło w nich udział sporo osób (w tym przedstawiciele izb gospodarczych, którzy byli traktowani tak, jak przedstawiciele resortów). W efekcie zmodyfikowano wcześniejszy projekt PIP.

Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań publicznych na lata 2007 - 2010 są następujące:

  1. przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych
  2. racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego
  3. neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej

Celem realizacji priorytetu nr 3 jest zachowanie zasady równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec któregokolwiek z nich, przy zachowaniu spójności technologicznej rozwiązań informatycznych.

Cel priorytetu 3 zostanie osiągnięty przez:

  1. odpowiednie działania legislacyjne w obszarze informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, umacniające zasadę równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec którekolwiek z nich,
  2. wspieranie neutralności technologicznej systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polskich Ramach Interoperacyjności,
  3. zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych,
  4. wspieranie rozwoju rozwiązań informatycznych sprzyjających zwiększeniu neutralności technologicznej w procesie informatyzacji administracji publicznej

PIP jest obecnie po uzgodnieniach międzyresortowych i zostanie przyjęty najprawdopodobniej na kolejnej Radzie Ministrów.

Czytaj również:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>