Senat pracuje pełną parą

Przez Senat RP przechodzą obecnie bardzo ważne ustawy. To ostatni dzwonek, by Senat zdążył jeszcze przyjąć projekty, by na ostatnim posiedzeniu Sejmu dało się je przyjąć. Inaczej projekty ustaw wylądowałyby w koszu.

Senat zajmował się już ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (ustawa przyjęta bez poprawek).

Jest też stanowisko senatu w sprawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ustawa przyjęta z poprawkami, opinia).

Senat zajmował się już ustawą o systemie tachografów cyfrowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami, opinia; druki senackie nr 1041, 1041A, 1041Z) i w efekcie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych będzie wydawać karty do tachografów cyfrowych przez siedem lat.

Warto zauważyć, że obecnie trzy ustawy regulujące rynek kapitałowy - o obrocie instrumentami finansowymi (druk senacki nr 1061, 1061A, 1061Z); o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk senacki nr 1062, 1062A, 1062Z), a także ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (druk senacki nr 1063, 1063A, 1063Z) - mają zastąpić prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. A tam regulowana jest m.in. problematyka publikowania informacji o walorach, przewiduje się też pewne kary za manipulacje informacjami giełdowymi (również poprzez internet). Jak pisze Rzeczpospolita: Senatorowie postanowili wyłączyć odpowiedzialność dziennikarzy za publikację rekomendacji inwestycyjnych. Cytowany przez Rzepę wiceprzewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd uważa, że prawo uchwalone przez Senat oznacza w praktyce usankcjonowanie bezkarności manipulacji w mediach.

Senat zajmował się również zmianami ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (ustawa przyjęta bez poprawek). Na mocy tej nowelizazcji ma się otworzyć nieco dostęp do zawodu.

W Senacie znajdują się również zmiany kodeksu postępowania cywilnego (m.in. wprowadzenie przepisów o mediacji, co może mieć znaczenie np. w przypadku sporów o nazwy domen internetowych), oraz zmianami kodeksu postępowania karnego. W tym ostatnim przypadku zaproponowano dodanie całego rozdziału (62a - Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia), a w ramach niego wprowadzenie np. następującego zapisu: "Art. 589g. § 1. W razie ustalenia, że mogące stanowić dowód w sprawie rzeczy, korespondencja, przesyłki, wykazy połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji lub dane przechowywane w systemie informatycznym lub na nośniku, w tym korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną, albo mienie podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia wykonania postanowienia o przepadku znajdują się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, sąd właściwy do rozpoznania sprawy albo prokurator może wystąpić o wykonanie postanowienia o ich zatrzymaniu albo zabezpieczeniu bezpośrednio do właściwego organu sądowego tego państwa".

Sporo się dzieje. Kto to wszystko przeczyta?...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>