Kolejny tydzień, począwszy od 23 stycznia

Znów w Sejmie sporo interesujących posiedzeń związanych z szeroko pojętym społeczeństwem informacyjnym. Będzie o hazardzie, sporo o prawie autorskim... Będzie informacja o uprawnieniach prokonsumenckich Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i o pracach nad Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

23 stycznia Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzy poprawkę zgłoszoną w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty (druki nr 1063 i 1214; godz. 15.00, sala 13/bud. G).

Tego samego dnia Komisja Infrastruktury zajmować się będzie uprawnieniami prokonsumenckimi Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i ich realizacją (godz. 15.00, sala 22/bud. G)

24 stycznia zaś połączone Komisja Gospodarki będzie opiniować dla Komisji Kultury i Środków Przekazu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1241; Porównaj na ten temat: Implementacja IPRED w komisji). Godz. 13.30, sala 24/bud. G.

W kontekście dyskusji o hazardzie online może być interesujące posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, które jest zaplanowane na 25 stycznia (godz. 11.00, sala 106). W czasie tego posiedzenia Komisja rozpatrzy „Informację o realizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych w 2004 roku” (druk nr 2) oraz „Informację o realizacji ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych w 2005 roku” (druk nr 1140). W pierwszym z tych dokumentów można przeczytać:

Celem podejmowanych działań było w szczególności: (...) zwalczanie nielegalnego przyjmowania zakładów wzajemnych za pośrednictwem Internetu
(...)
Odnosząc się do kwestii przeciwdziałania rozwojowi gier i zakładów wzajemnych w kraju poprzez Internet należy wskazać co następuje:

  • nielegalne urządzanie zakładów wzajemnych i skalę tego procederu omówiono na spotkaniu przedstawicieli Ministra Finansów z przedstawicielami Komendy Głównej Policji,
  • Ministerstwo Finansów zawiadomiło organa prokuratury o nielegalnym przyjmowaniu zakładów wzajemnych przez internet

W drugim dokumencie zaś:

Na poziom sprzedaży loterii pieniężnych wpływa szereg czynników, do których można zaliczyć m.in. (...) spadek popytu wynikający m.in. z faktu pojawienia się nowych rodzajów gier, które są o wiele bardziej atrakcyjne w swej formie dla "pokolenia internetu i gier wirtualnych" niż tradycyjne losy loterii pieniężnych...
(...)
Celem podejmowanych działań było w szczególności: (...) zwalczanie nielegalnego przyjmowania zakładów wzajemnych za pośrednictwem Internetu.
(...)
Odnosząc się do kwestii przeciwdziałania rozwojowi gier i zakładów wzajemnych w kraju poprzez Internet należy wskazać, iż Ministerstwo Finansów systematycznie obserwuje rozwój hazardu z jego wykorzystaniem oraz podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie prowadzeniu tego rodzaju działalności takie jak:

  • wystosowanie do prokuratur zawiadomień o o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  • wystąpienie do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie znalezienia rozwiązań mających na celu blokadę przez banki transferu środków finansowych w związku z uczestnictwem w hazardowych grach internetowych przez graczy wbrew przepisom ustawy. W ocenie Ministra Finansów działalność banków da się zakwalifikować jako pomocnictwo do czynu zabronionego określonego w rozdziale 9 Kks.

Również 25 stycznia odbędzie się posiedzenie połączonych komisji: Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości (godz. 14.00, sala 14/bud. G), które mają rozpatrzyć sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 889). Oczywiście, o ile pokomisja przedstawi sprawozdanie. W tym projekcie chodzi o dozwolony użytek i "zasady korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych w trakcie pracy w miejscach publicznie dostępnych". O pracach podkomisji pisałem w tekście Trwają prace nad nowelami prawa autorskiego: dozwolony użytek, IPRED i zbiorowy zarząd.

Bezpośrednio po poprzednim posiedzeniu odbędzie się posiedzenie samej już tylko Komisji Kultury i Środków Przekazu, która będzie rozpatrywać rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1241). To ten sam, o którym pisałem wyżej w kontekście opiniowania projektu przez Komisję Gospodarki.

Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości zaś wysłucha informacji na temat wyników prac nad Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. (godz. 16.00, sala 106).

Tak to, mniej więcej, wygląda.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

O tytułach...

Piotr, gdybyś popracował nad lepszymi, bardziej treściwymi tytułami wiadomości - byłoby cudownie.

"Neutralność technologiczna w aktualnej wersji projektu PIP"
Co z tą neutralnością?

"Kolejny tydzień, począwszy od 23 stycznia"
Huh?

tytuły...

VaGla's picture

Postaram się. Inna sprawa, żę w tytule o wszystkim poinformować nie mogę. Staram się wyjąśniać co nieco w leadzie, no ale postaram się.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>