dostępność

Niewinny DVD-Jon

Podczas apelacji, o którą wnieśli prokuratorzy w sprawie DeCSS DVD Jon został uznany za niewinnego, a ściślej - sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu niższej instancji. Werdykt był oczekiwany w styczniu, jednak właśnie został ogłoszony w prasie.

Promocja Polski w Sieci

Wczoraj Rada Ministrów zapoznała się z informacją ministra spraw zagranicznych na temat projektu "portalu" internetowego Panorama jako oficjalnej strony promocji Polski. Przyznaje, że nie rozumiem do końca tej koncepcji z "latawcem".

Kolejne pytanie dotyczące BIP i Sejmu

Skoro zgodnie z przytoczonymi przepisami konstytucyjnymi Sejm nie jest związany zasadami dotyczącymi funkcjonowania i kształtu Biuletynu Informacji Publicznej przewidzianymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej, dodatkowo wobec postanowień art. 2 Konstytucji, iż Rzeczypospolita Polska jest państwem prawnym, oraz brzmienia art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, zwróciłem się z prośbą o wskazanie podstawy prawnej zamieszczenia "odesłania" do strony sejmowej na stronie głównej urzędowego publikatora teleinformatycznego.

NSA vs. GIODO (z ZUSem w tle)

Wcześniejsze doniesienie (to o SMSach referendalnych) przypomniało mi o tym, że nie poinformowałem w serwisie o uchyleniu przez NSA decyzji GIODO w sprawie ZUS (Sygn. II SA 232/02)...

BIP Sejmu - odpowiedź

Otrzymałem odpowiedź (PDF) na swoje pytanie dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej Sejmu RP. W odpowiedzi Wicedyrektora Biura Listów i Skarg Kancelarii Sejmu RP czytam...

Po rozprawie Janosika

"Uzależnienie przesyłu danych do ZUS od "Płatnika" daje monopol Microsoftowi ("Płatnik" działa wyłącznie pod systemem Windows tej firmy). - To złamanie zasady neutralności technicznej państwa. Tą sprawą powinien się zająć Trybunał Konstytucyjny"

NSA umywa ręce

Mimo wątpliwości co do prawidłowości zaskarżonej przez Sergiusza Pawłowicza decyzji Prezesa ZUS, powołanie się przez ZUS w przesłankach odmowy udzielenia informacji publicznej na tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje tym, że właściwym do rozstrzygania w przedmiotowej sprawie jest sąd powszechny a nie sąd administracyjny - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu wydanym po dzisiejszej rozprawie.

Spyware i support

Dwa polskie słowa. Jeśli na komputerze Della znajdzie się jakimś cudem oprogramowanie typu spyware (czyli takie, które pozwala śledzić zdalnie użytkownika i prawdopodobnie nie będzie on o tym wiedział) - wsparcie techniczne Della nie udzieli mu pomocy.

Rozpoczyna się apelacja w sprawie DeCSS

Sąd w Oslo rozpoczął rozpatruję sprawę Jona Lecha Johansena (znanego również jak DVD Jon), oskarżonego o złamanie norweskiego prawa antypirackiego. DVD Jon jest autorem kontrowersyjnego programu DeCSS, umożliwiającego m.in. kopiowanie płyt DVD.

Ciąg dalszy ZUSu

NSA nadesłało kopię odpowiedzi Prezesa ZUS (PDF) na skargę ISOC Polska w sprawie odmowy ujawnienia informacji publicznej.