dostępność

Prawnicy, wirusy i poufność danych

Radca prawny obowiązany jest zabezpieczyć przed niepowołanym ujawnieniem wszystkie uzyskane przez niego informacje, w szczególności dokumenty, notatki, akta, materiały utrwalone metodą elektroniczną, albo innymi środkami technicznymi...

Nowy proces DVD Jona?

Jon Lech Johansen (DVD Jon) znów stanie przed sądem - oskarżyciele odwołali się w styczniu br. od decyzji sądu niższej instancji. Jak pamiętacie - oskrażyciele twierdzą, że opracowany przez nastolatka program DeCSS pozwalający obejść zabezpieczenia DVD narusza norweskie prawo.

Kryptografia w służbie wyborów

No właśnie. Dwie zadrukowane folie wykorzystujące kryptografię wizualną. Wchodzi się do lokalu wyborczego - oddaje sie głos - jedna folia zostaje w naszej kieszeni (jako ew. dowód), druga zaś zostaje w lokalu. Tylko mając obie można dowiedzieć się kto i jak głosował. Czy to przyszłość wyborów elektronicznych?

Postanowiłem zapytać

Wczoraj wysłałem list na adres poczty elektronicznej, który widnieje na stronie BIP w rekordzie Sejmu RP. Oto treść listu: "Niniejszy adres poczty elektronicznej znalazłem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl). Zwracam się z uprzejmym pytaniem: czy istnieje gdzieś Biuletyn Informacji Publicznej Sejmu RP? Pozdrawiam". Postanowiłem sobie to odnotować (w sensie: kiedy wysłałem pytanie), gdybym jakimś cudem otrzymał odpowiedź.

BIP Sejmu...

Zgodnie z art 4. ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej... Co ciekawe - na stronie Kancelarii Sejmu znajduje się odnośnik do BIPu, jednak do strony głównej BIPu nie do BIPu Kancelarii...

Haracz za spokój

No to mamy kolejny przykład wykorzystania komputerów zombi. Za pomocą ataków typu DDoS można zablokować działanie komercyjnych witryn, co naraża ich właścicieli na wielomilionowe straty.

Winny... koń trojański

Po przeprowadzeniu dochodzenia - oczyszczono z zarzutów przechowywania na swoim komputerze materiałów pornograficznych czterdziestopięcioletniego Juliana Greena, mieszkańca Wielkiej Brytanii.

Hazard.. czy można promować?

Decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości państwa członkowskie UE nie mogą zabronić na swoim terytorium promowania gier losowych, zakładów sportowych ani innych form hazardu o ile należące do nich państwowe firmy nadal prowadzić będą promocję swoich produktów tego rodzaju i czerpać z nich zyski.

Spór o Janosika cd.

W dniu 27 października 2003 r. NSA wysłał odpis skargi ISOC-RWO do Prezesa ZUS wzywając go ustosunkownaia się i do nadesłania całości akt.

Sprawy przed NSA (Płatnik)

W dniu 29 września 2003r pełnomocnik Internet Society Poland wniósł do Naczelnego Sądu Administaracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa ZUS o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej dotyczącej specyfikacji technicznej KSI-Mail.