Jeszcze nie koniec walki o sieć wymiaru sprawiedliwości

Wbrew wcześniejszym doniesieniom - to jeszcze nie koniec batalii o gigantyczny przetarg na budowę sieci teleinformatycznej wymiaru sprawiedliwości. Co prawda - na początku roku Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało konsorcjum Crowlaya, jednak w wyniku protestu i odwołania - teraz znów TPSA wydaje się być górą...

Rzecznik TPSA Barbara Górska wypowiedziała się na temat zarzutów: "Konsorcjum nie spełniło warunków udziału w postępowaniu, postawionych przez zamawiającego w treści specyfikacji przetargowej, oraz popełniło liczne błędy merytoryczne i formalne. Gdyby nie wspomniane błędy, cena jego oferty byłaby z pewnością większa, prawdopodobnie nawet wyższa od oferty TP. Biorąc pod uwagę, iż kompleksowość zastosowanych rozwiązań oraz oferowane warunki w zakresie gwarancji oraz jakości dostarczanych rozwiązań jednoznacznie przemawiają na korzyść TP, wybór oferty konsorcjum, jako oferty najkorzystniejszej, nie ma pokrycia w rzeczywistości i jako taki został przez TP zakwestionowany".

O sprawie pisze dzisiejszy Puls Biznesu: "Decyzją zespołu arbitrów odwołanie TP uznano, w związku z czym firma, której oferta była droższa o 7 mln zł, już po raz drugi ma kontrakt w kieszeni. Jak długo to potrwa?"

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>