dostępność

Protest w Indiach wobec blokady grup Yahoo!

Użytkownicy Sieci w Indiach zaprotestowali przeciwko rządowej polityce, zgodnie z którą władze uniemożliwiły korzystanie z grup dyskusyjnych Yahoo! Strony internetowe władz hinduskich odwiedziły w ostatnim czasie tysiące niezadowolonych użytkowników...

Podsłuchowanie nikonstytucyjne

Austriacki federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w lutym tego roku (27 lutego 2003), że obowiązek dla dostawców usług internetowych wprowadzania na własny koszt systemu pozwalającego na kontrolę przekazów informacji jest niekonstytucyjny.

Zamknięte oprogramowanie

Komisja Nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o informatyzacji zaczęła pracę, tymczasem obok Płatnika pojawiły się kolejne wdrożenia publicznych programów, których kod i specyfikacja wejścia/wyjścia jest niepubliczna...

Zobaczyć problemy niewidomych

W niektórych krajach istnieją regulacje prawne, które nakazują tak przygotować serwis internetowy, by był on dostępny dla osób niewidomych lub słabo widzących. W Wielkiej Brytanii istnieje takie prawo, które dotyczy również prywatnych osób tworzących strony www.

Dla wszystkich bojących się ABW

Wiele doniesień mediów mówi o aktywności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związanej ze stosowaniem przepisów rozporządzenia do art. 40 ust. 3 prawa telekomunikacyjnego. Tymczasem obowiązuje już dużo ciekawsze rozporządzenie wydane do art. 242 kodeksu postępowania karnego - tam nie mówi się jedynie o operatorach...

ZUS: oficjalne stanowisko

"W związku z informacjami prasowymi, jakie ukazały się w ostatnich dniach, a dotyczyły ujawnienia przez programistów z grupy "Janosik" zasad przekazywania przez program "Płatnik" danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pragniemy przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie". - ZUS wydało oficjalne stanowisko w sprawie Janosika.

Jeszcze o ABW

Życie Warszawy, Służby specjalne zaglądają do maila: "ABW przekonuje, że jej żądanie jest uzasadnione. - Ustawa o ochronie informacji niejawnych określa, że wszędzie tam, gdzie występują takie informacje, muszą być kancelarie tajne. Dzięki nim będzie wiadomo, kto, kiedy i z jakimi zapoznawał się dokumentami..."

O Janosiku

Gazeta Wyborcza: "Jak Janosik z ZUS-em wojował": "Programiści z Janosika złamali sposób transmisji danych z programu Płatnik. - Potraktowaliśmy to humorystycznie - mówi rzecznik ZUS".

Płatnik - przekaz elektroniczny

Jak informowałem wcześniej - ma miejsce intensywna wymiana korespondencji z ZUS w sprawie udostępnienia sposobu szyfrowania transmisji programu Płatnik - przekaz elektroniczny.

Filtrowanie nie wystarczy

Tak uważa administracja Busha. Chodzi o ochronę dzieci przed treściami, jakie mogą spotkać w internetcie. Już raz Sąd Najwyższy zajmował się tą kwestią i zdecydował, że Kongres może uzależnić otrzymywanie dotacji i subwencji rządowych przez biblioteki publiczne od tego, czy zainstalują w swoich komputerach filtry na szkodliwe treści. Powstał nowy wątek: chodzi o to, by osoby komercyjnie zarządzające witrynami internetowymi stosowały systemy kart kredytowych, albo inne systemy weryfikacji tak, by jedynie doroślil mogli mieć dostęp do materiałów, które mogły by źle wpływać na dzieci (oczywiście o ile witryny oferują takie treści).