Zobaczyć problemy niewidomych

W niektórych krajach istnieją regulacje prawne, które nakazują tak przygotować serwis internetowy, by był on dostępny dla osób niewidomych lub słabo widzących. W Wielkiej Brytanii istnieje takie prawo, które dotyczy również prywatnych osób tworzących strony www.

The Royal National Institute of the Blind in Peterborough na razie edukuje, ale niebawem osoby prowadzące serwisy internetowe nie spełniające wymogów mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Przygotowanie serwisu internetowego zgodnie z wymogami nie jest już opcjonalne. Stało się obligatoryjne na mocy ustawy The Disability Discrimination Act 1995 (Amendment) Regulations 2003, która wejdzie w życie 1 października 2004 roku. Przynajmniej w UK.

[BBC] [Prace nad ustawą]

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>