własność intelektualna

Naruszenia prawa autorskiego

Zapraszam do lektury pracy magisterskiej autorstwa Michała Adamczyka, zatytułowanej "Naruszenia prawa autorskiego w Internecie oraz regulacje prawne zmierzające do ich ograniczenia", obronionej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Michalskiego, Warszawa 2002 rok.

Internet jak video

Przemysł muzyczny toczy zacięty bój o media elektroniczne, a ściślej o przestrzeganie prawa autorskiego w wszelkiego rodzaju sieciach p2p. We wszystkich sprawach (wcześniej Napster Inc. oraz Aimster, przemianowany na Madster, a teraz Morpheus, KaZaa i Grokster) strony powołują się na sprawę, którą rozpatrywał amerykański Sąd Najwyższy przed 18 laty.

Czy będzie pierwsza victoria?

Sąd Najwyższy USA niebawem będzie rozpatrywał sprawę Eldred v. Ashcroft. Sprawa dotyczy kontrowersyjnej ustawy "1998 Sonny Bono Copyright Term Extension Act (CTEA)", która zwiększyła okres ochrony praw autorskich po śmierci autora z 20 do 70 lat.

Liga walczy z fanami

Amerykańska liga Major League Baseball walczy z kibicami drużyn, którzy tworzą prywatne witryny poświęcone swoim idolom. Zdaniem przedstawicieli Ligi - nie zakazują kibicom informowania o rozgrywkach lub tworzenia stron internetowych, chodzi im o to, by strony takie były tworzone z poszanowaniem prawa.

Wyrok ogłoszono

Wczoraj sąd ogłosił wyrok w sprawie Marzenna Kielan v. Krzysztof Kaźmierczak, o naruszenie praw autorskich (w oparciu o art. 78.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na stronie Malawi.pl. Sąd nakazał usunąć sporne artykuły, opowiadania oraz tłumaczenia powódki oraz nakazał pozwanemu przeprosić ją publicznie w Internecie (na grupach dyskusyjnych pl.rec.akwarium, natura.akwarium, natura.ogłoszenia i natura.hydepark).

RIAA będzie apelować

Stowarzyszenie Recording Industry Association of America (RIAA) zapowiedziało apelację od decyzji nakładającej obowiązek odprowadzania tantiem przez internetowe rozgłośnie radiowe (.07 centów za utwór) na rzecz wykonawców i wytwórni fonograficznych.

Kierunki zmian polskiego prawa autorskiego w związku z rozwojem internetu

Zapraszam do lektury pracy magisterskiej autorstwa Joanny Janas, zatytułowanej; "Kierunki zmian polskiego prawa autorskiego w związku z rozwojem internetu". Praca napisana na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Instytut Językoznawstwa i Informacji Naukowej, pod kierunkiem naukowym Prof. dr hab. Aurelii Nowickiej; Poznań 2002.

ISO wycofa się z JPEG'a?

ISO wycofa się z rozwijania formatu JPEG jako standardu jeśli firma Forgent Networks zdecyduje się pobierać opłaty licencyjne za korzystanie z rozwiązań, na które dysponują patentem ustanowionym siedemnaście lat temu.

Patent na JPEG'a

Firma Forgent Networks ogłosiła, że dysponuje patentem na technologię kompresującą JPEG (U.S. Patent No. 4,698,672). JPEG Committee pracuje jednak dalej. JPEG to skrót od 'Joint Photographic Experts Group', grupy ekspertów powołanych przez organy standaryzacyjne oraz firmy komercyjne do rozwijania standardów technologii kodowania grafiki. Oficjalna nazwa grupy to ISO/IEC JTC1 SC29 Working Group 1. Czy możliwe, żeby ktoś (komercyjna firma) dysponowała patentem dotyczącym pracy tego zespołu?

[Odpowiedź JPEG Committee].

"Głębokie" linki nielegalne!

Sąd w Kopenhadze wydał werdykt na korzyść Duńskiego Stowarzyszenia Wydawców Prasy w sprawie przeciwko serwisowi Newsbooster. Serwis linkował do artykułów prasowych dostępnych online na serwerach członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie postanowiło bronić praw autorskich swoich członków.