własność intelektualna

Ochrona praw autorskich, piractwo czy złodziejstwo komputerowe?

W dniu 27 maja 2002 roku odbyła się konferencja (połączona z czatem) na temat piractwa komputerowego, zorganizowana przez Tygodnik Wprost, Gazetę Wyborczą, Program Trzeci Polskiego Radia oraz Miesięcznik Chip. Udział - w charakterze gości - wzięli: podinspektor Jan Hajdukiewicz z Komendy Głównej Policji, Krzysztof Janiszewski z Business Software Alliance oraz przedstawiciel Prokuratury Krajowej - Jerzy Iwanicki. Oto niektóre wątki tej dyskusji:

Polska: sprawa o prawa autorskie

W dniu 11 czerwca o godz. 11 w sądzie w Poznaniu (Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Poznaniu) odbędzie się posiedzenie w sprawie Marzenna Kielan v. Krzysztof Kaźmierczak, o naruszenie praw autorskich (w oparciu o art. 78.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Będzie Lindows?

Microsoft przegrał sprawę przeciwko Lindows, co spowoduje, iż mała spółka będzie mogła oferować do sprzedaży system operacyjny oparty na linuksie, pod którym możliwe będzie uruchamianie aplikacji dedykowanych MS Windows.

Anonim ma prawa

Sąd okręgowy w Tokio (Japonia) orzekł, że anonimowa lub opublikowana pod pseudonimem opinia internetowa, podlega ochronie prawa autorskiego. Powielanie tak opublikowanego utworu wymaga zgody autora, a naruszenie praw autorskich przez opublikowanie bez zgody autora może powodować konieczność zapłaty odszkodowania.

Chcą Cie reprezentować?

Serwis Biznesnet prezentuje wywiad z Arnoldem Buzdyganem: "STI będzie walczyć": "Stowarzyszenie Twórców Internetowych stawia sobie za cel reprezentowanie autorów treści dostępnych w Internecie i egzekwowaniu tantiem od firm ISP". W moim odczuciu, na podstawie przepisów polskich, trudno uzasadnić cele jakie stawia sobie STI, nie widze możliwości uzyskania "tantiem" od firm oferujących dostęp do Sieci (co innego: zobowiązanie umowne dotyczące rozliczeń wzajemnych za ruch generowany przez treści).

Znak towarowy, ale...

Sąd apelacyjny zmienił orzeczenie sądu niższej instancji (wydane ponad rok temu), w którym sędzia federalny stwierdził iż kalifornijska firma z branży public relations nie może korzystać z nazwy domenowej EntrepreneurPR.com, ze względu na to, iż narusza uprawnienia ze znaku towarowego wydawcy magazynu Entrepreneur.

Patent na link

Czy możliwe jest, by firma otrzymała prawo do pobierania opłat za każde kliknięcie na link i "przeskoczenie" na inną stronę? BT Group uważa, że posiada taki patent (zgłoszony w 1976 roku, objęty ochroną w USA w 1989 roku), a w poniedziałek sprawą zajmie się amerykański sąd. Jednym z dowodów przeciwko uznaniu patentu BT jest film z 1968 roku, na którym naukowcy ze Stanford przedstawiają idee hiperlinku.

Sędzia naKazaał

Ze względu na decyzję sądu w Holandii firma Kazaa BV czasowo uniemożliwiła pobieranie ze swej strony swojego oprogramowania umożliwiającego wymianę plików omiędzy użytkownikami Sieci.

DVD i nastolatki

Prokuratura w Norwegii postanowiła przesłuchać osiemnastoletniego Jon'a Johansen'a, który zdaniem władz złamał w 1999 roku (mając wówczas 15 lat) krajowe prawo dotyczące hackingu.

Popularność to nie znak towarowy

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) orzekła, że popularność danego serwisu internetowego nie daje prawa do ochrony prawa ze znaku towarowego.