Otwartość Hiszpanii - przyjęto LAECSP

Wczoraj Hiszpania przyjęła ustawę dot. elektronicznego dostępu do serwisów administracji publicznej. Zgodnie z nową regulacją wszystkie elektroniczne usługi publiczne muszą być dostępne za pośrednictwem (z wykorzystaniem) otwartych standardów i formatów. W Hiszpanii również toczył się pojedynek o te formaty i standardy. W wyniku poszukiwania kompromisu dopuszczono możliwość równoległego (dodatkowego) akceptowania innych standardów i formatów niż otwarte.

Dostępny jest projekt ustawy Proyecto De Ley de Acceso Electrónico da Cidadanía aos Servizos Públicos (LAECSP) (PDF) (por. również Asociaciones de usuarios y empresas piden modificar la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos czy Algunos derechos sí, pero sin garantía).

Wedle przyjętej w ustawie definicji otwartego standardu (która to definicja jest pewnym wariantem tego, co podnosi się w publicznej debacie od pewnego czasu, komentatorzy podkreślają, że nie jest doskonała, ale "najlepsza, jaką dało się uzyskać") - standard otwarty to taki, który spełnia następujące warunki:

  • jest publicznie dostępny i jego wdrożenie jest możliwe bez żadnych opłat lub za cenę, która nie utrudnia dostępu
  • jego używanie i stosowanie nie jest uzależnione od żadnych opłat z tytułu własności intelektualnej lub przemysłowej

A w hiszpańskiej wersji językowej:

Estándar abierto: aquel que reúna las siguientes condiciones:

  • sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso.
  • su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

W Polsce zaczyna się coś dziać w związku z informatyzacją. Pisałem dziś o przygotowanym i konsultowanym projekcie ustawy o dostosowaniu terminologii w ustawach dotyczących informatyzacji (por. Czyścimy terminologię dot. informatyzacji. Trwają też konsultacje dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności (por. Opinia PIIT do projektu Krajowych Ram Interoperacyjności i mój komentarz pod tym tekstem: Debata nad nowelizacją ustawy o informatyzacji - tam m.in piszę o takim pomyśle, by w polskiej ustawie o informatyzacji znalazła się definicja otwartego standardu oraz by taki standard był w Polsce obowiązkowy, a więc to analogiczna propozycja do tej, którą przyjęto w Hiszpanii).

Przy okazji napiszę jeszcze, że postulowanie bezstronności nie może być uznawane za stronnicze, tak jak postulowanie neutralności nie może być uznawane za nieneutralne. Piszę to wszystko w kontekście dyskusji, która toczy się w różnych środowiskach własnym trybem. Otóż pojawiają się głosy, zgodnie z którymi postulaty związane z otwartością rozwiązań są nieneutralne, bo dyskryminują rozwiązania zamknięte, a - wedle padających w dyskusji głosów - nie powinno sie zamkniętych rozwiązań dyskryminować. Ja sądzę, że z tą argumentacją coś jest nie tak. Chociaż rozumiem dlaczego tego typu postulaty i tezy się pojawiają ;)

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>