własność intelektualna

Komisja orzekła 497 mln

Komisja Europejska orzekła, że Microsoft nadużywając dominującej pozycji na rynku systemów operacyjnych, dołączając do swojego systemu program MediaPlayer, działał na szkodę innych producentów oferujących podobne oprogramowanie. Komisja wzięła pod uwagę również, że Microsoft nie przekazywał konkurencji na rynku oprogramowania dla serwerów wymaganej dokumentacji. W efekcie Microsoft został obłożony karą grzywny w wysokości 497 mln euro. Microsoft zapowiedział odwołanie się od decyzji. Nałożona na Microsoft grzywna jest najwyższą karą, jaką władze unijne nałożyły dotąd na firmę winną praktyk monopolistycznych.

Nie masz praw do nazwiska

The New York Times publikuje artykuł zatytułowany "Get Out of My Namespace", dotyczący problemów z ograniczona ilością nazw w erze globalizacji. Wszystko to dotyczy również domen internetowych.

A gdy się pojawi autor...

Oto pojawił się na scenie autor. Fabian Toader, Rumun żyjący obecnie w Redmond twierdzi, że napisał kod źródłowy popularnego oprogramowania do wymiany plików Kazaa. Stało się to w 2000 roku, gdy pracował w Rumunii jako wolny strzelec. Wówczas to oprogramowanie powstawało pod szyldem firmy Kazaa B.V, która nastęnie sprzedała w 2002 roku prawa firmie Sharman Networks Ltd. W związku z wykonywaniem praw autorskich do programu postanowił pozwać jego obecnego dystrybutora zwracając sie do sądu o dwadzieścia pięć milionów dolarów odszkodowania...

Kradzież witryn

Taaaaak... W Internecie nagminne są sytuacje, w których ktoś nieuczciwie wykorzystuje ciężką pracę innych i z naruszeniem ich praw autorskich korzysta z całych artykułów lub ich fragmentów, czasem "bierze sobie" zdjęcia albo grafikę i umieszcza w innym serwisie. Klasyka naruszenia praw autorskich. Oto mamy nową formę takiego działania: kradzież całej witryny.

Przegłosowali IP Enforcement

Parlament Europejski przyjął wczoraj propozycję dyrektywy dotyczącej ochrony własności intelektrulanej. Organizacje działające na rzecz praw człowieka i obywatela określają te propozycje mianem "niebezpiecznych", "broni nukleranej", etc.

Interpelacja w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej

Poseł Tomasz Mamiński wystosował do ministrwa kultury interpelację w sprawie perspektyw Polskiej Biblioteki Internetowej, odpowiedział Waldemar Dąbrowski - minister kultury wpłynęła dnia 23-02-2004, ogłoszona dnia 04-03-2004 na posiedzeniu 69

Andrew Bunner i DeCSS

Ciągnąca się od kilku lat batalia Andrew Bunnera dotycząca ujawnienia na stronach internetowych linku do programu DeCSS zbliża się ku końcowi... Po raz kolejny... Tym razem sąd apelacyjny stanu Kalifornia wydał orzeczenie (PDF).

Interpelacja w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce

Poseł Maria Zbyrowska skierowała do ministra sprawiedliwości interpelację w sprawie bezkarności piratów internetowych w Polsce, odpowiedział Karol Napierski - prokurator krajowy, zastępca prokuratora generalnego
wpłynęła dnia 13-02-2004, ogłoszona dnia 19-02-2004 na posiedzeniu 68.

Malawi - skarga kasacyjna

W dniu 17 września 2003 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację wniesioną przez Krzysztofa K. od wyroku Sądu Okręgowego, który w lipcu 2002 roku nakazał pozwanemu usunąć z witryny www.Malawi.pl artykuły autorstwa Marzenny Kielan. Wedle moich informacji, nie potwierdzonych możliwością zapoznania się z dokumentami: w dniu 26 stycznia do Sądu Najwyższego wpłynęła skarga kasacyjna skierowana przez pozwanego, ze stanowiskiem którego nie zgodziły się wcześniej sądy dwóch instancji.

Znaczenie okna

Sąd okręgowy z Seattle zdecydował, że słowo "windows" powinno być interpretowane zgodnie z jego znaczeniem - czyli jako "okna", nie zaś w takim znaczeniu jakie nadało mu wprowadzenie na rynek w latach 1983-85 produktu firmy Microsoft. To pierwszy efekt toczącego się sporu pomiędzy Lindows.com, a firmą z Redmond.