własność intelektualna

Gry on-line nie całkiem legalne

Grupa robocza ustanowiona przez Ministra Finansów Danii stwierdziła w swoim raporcie, że płatności dokonywane za pośrednictwem duńskich banków na rzecz zagranicznych serwisów internetowych oferujących wszelkiego rodzaju gry on-line (np. kartami kredytowymi) powinny zostać zakazane.

Nowe pola eksploatacji

Regionalny Sąd w Berlinie orzekł, że wykorzystanie zdjęcia (fotografii) w internecie, w stosunku do wykorzystania tego zdjęcia w postaci druku, stanowi odrębne pole aksploatacji w myśl przepisów niemieckiego prawa autorskiego.

Prawa autorskie do e-maila

Australijski rząd przyjął Copyright Amendment (Digital Agenda) Act, regulację, która rozszerza ochronę prawno autorską w społeczeństwie informacyjnym. Regulacja ta daje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do zdygitalizowanej muzyki czy innych materiałów elektronicznych. Powstało jednak pytanie dotyczące prawa autorskiego do publikowanych i "rozsyłanych dalej" e-maili (forwading).

Patent na link!?!

British Telecom pozwał Prodigy Communications Corp. w sprawie podejrzenia naruszenia patentu stanowego (numer 4,873,662, zgłoszony w 1986 roku), dotyczącego używanej w internecie technologii hiperlinków. BT przygotowuje podobne akcje przeciwko kolejnym Dostawcom Usług Internetowych (ISP) w USA (!!!)

Nowe znaczenie reprodukcji

Sąd okręgowy w Amsterdamie stwierdził, że zbiór artykułów opublikowanych wcześniej w prasie (wydawnictwo PCM), zebranych w centralną bazę danych, wykorzystywaną przez inną osobę prawną, może być brana pod uwagę jako reprodukcję artykułu prasowego w nowym znaczeniu.

Ogłoszenia o prace - konkurencja

Wykorzystanie ogłoszeń dotyczących zatrudnienia zaczerpniętych z drukowanej codziennej prasy nie może być zakazane na podstawie art. 97 par. 1 oraz art 87b niemieckiego prawa autorskiego.

Napster - apelacja

Wniesiona przez adwokatów firmy Napster apelacja dotycząca zakazu uczestniczenia w pośrednictwie w wymianie nagrań muzycznych w formacie mp3 została rozpatrzona pozytywnie. Federalny Sąd Apelacyjny w San Francisco czasowo uchylił decyzję sądu niższej instancji zakazującej tego typu proceder.

Metallica v. Napster

Zespół heavy-metalowy Metallica oskarżył dostawcę usług internetowych (Internet music provider) Napster, Inc. o łamanie praw autorskich.