reklama i marketing

Video streaming

Nie można udostępniać w formie streamingu reklamówek (trailers) filmów należących do kogoś innego - w tym przypadku do wytwórni. Wynika to z orzeczenia sędziego w sprawie Video Pipeline v. Buena Vista Home Entertainment Inc.

Żółte papiery v. znaki towarowe

Wyższy regionalny sąd we Frankfurcie odrzucił apelację Deutsche Telekom Medien GmBH (DeTeMedien) przeciwko decyzji odmawiającej ochrony przed dostawcą usług, dostarczającego wyszukiwarkę internetową. Provider umożliwił swoim użytkownikom wyszukanie stron www za pomocą słów "Yellow Pages" poprzez wyszukiwarkę...

Sport to zdrowie i pieniądze

IMG - agencja sportowa z Ohio - złożyła pozew przeciwko portalowi tom.com, należącego do magnata finansowego Li Ka-shing. Pozew dotyczy rzekomego złamania kontraktu wartego 13.6 milionów dolarów dotyczącego sponsoringu m.in Chińskiej Narodowej Ligi Piłki Nożnej

Spam przez komórki

Holenderskie władze zamierzają zakazać przesyłania niepożądanych informacji tekstowych SMS. W odpowiedzi na liczne skargi holenderski urząd d/s telekomunikacji przeprowadził ankietę w sprawie zakazania przesyłania nie zamawianych informacji tekstowych w sieciach telefonii komórkowej.

Spam - niechciana reklama

O zaletach Internetu dla szeroko pojętego biznesu można napisać bardzo wiele. Najczęściej uwagę zwraca się na możliwość taniej i swobodnej komunikacji, sprawdzenia oferty konkurencji , dostępu do baz danych z całego świata i szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów za pomocą sieci.

Wygrana w konkursie Areny

Do warszawskiej prokuratury trafił wniosek firmy internetowej Arena.pl S.A o ściganie "hakera", który "włamując się na jej stronę" wygrał w konkursie samochód - luksusową wersję Audi TT.

Spam w Chinach

Minister Bezpieczeństwa Publicznego Chin zapowiedział, że sprzedaż list adresów poczty elektronicznej jest nielegalna i karana przez prawo karne, chroniona przez prawo cywilne i regulacje dotyczące bezpieczeństwa systemów komputerowych (Computer Information System Security Protection Regulations).

Ogłoszenia o prace - konkurencja

Wykorzystanie ogłoszeń dotyczących zatrudnienia zaczerpniętych z drukowanej codziennej prasy nie może być zakazane na podstawie art. 97 par. 1 oraz art 87b niemieckiego prawa autorskiego.

Ustawa o języku polskim

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (obowiązująca od 9 maja 2000) stwierdza, iż języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwości towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.

Wykorzystanie Internetu w celu reklamy. Wybrane zagadnienia prawne

Praca magisterska napisana przez Agnieszkę Gajowniczek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. "...Czy reklama w Internecie dostępna z każdego (teoretycznie) miejsca na ziemi musi być zgodna z porządkiem prawnym każdego państwa na świecie? Czy możliwe konflikty odnośnie reklamy on-line podlegają jurysdykcji każdego państwa?..."