prasa

Ujawnienie informacji - blogi

PCLab: "Przed prowadzącymi trzy blogi, dotyczące m.in. najnowszych produktów firmy Apple, stoi nowe wyzwanie. Być może będą oni musieli ujawnić źródła swoich informacji, dotyczących sekretów firmy z jabłkiem w logo. Jeden z kalifornijskich sędziów stwierdził, że bloggerom nie powinien przysługiwać ten sam poziom ochrony prawnej, jaki przyznaje tamtejsze prawo amerykańskim dziennikarzom.

Dyskusja o prawie prasowym

Rzeczpospolita: "Najwyższa pora, by statusem dziennikarza w obecnych realiach politycznych, gospodarczych i społecznych zająć się poważnie. Dopóki bowiem nie będzie specjalnej ustawy, dopóty w świetle prawa nie można mówić o zawodzie dziennikarza." i dalej "treść pojęcia "dziennikarz" wypaliła już się zupełnie, podobnie jak całe prawo prasowe, relikt stanu wojennego".

Przewlekłość procesów

Rzeczpospolita: "Przewlekłość procesów to jedna z najgroźniejszych chorób polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zjawisko to niesie wyjątkowe zagrożenia w przypadku procesów dotyczących prawa prasowego, szczególnie gdy chodzi o instytucję prawną sprostowania wiadomości nieścisłej lub nieprawdziwej oraz odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym". No właśnie. A teraz wyobraźcie sobie Państwo proces o naruszenie dobra osobistego przez "anonimową" publikacje internetową...

Zabrać z bloga

Jeden z czytelników nadesłał newsa: "Nowopowstały tabloid we Frankfurcie nad Menem przytacza w specjalnej kolumnie "Interaktiv" wyciągi z blogów internetowych - jednakże bez zgody ich autorów. Rzecznik wydawnictwa poinformował, że właściciele cytowanych zapisków będę mieli możliwość wyrażenie sprzeciwu - w przypadku jego braku może dojść do publikacji".

Odpowiedzialność za ogłoszenia

Rzeczpospolita, w artykule Wydawca odpowiada za ogłoszenia analizuje ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z 15 lipca 2004 r. dotyczące sprawy o ochronę dóbr osobistych wytoczonej przez Krzysztofa S. wydawcy "Gazety Wyborczej". "Choć wydawca gazety nie jest autorem płatnego ogłoszenia, odpowiada za jego treść, ale tylko w zakresie ich zgodności z prawem, a więc m.in. naruszenia cudzych dóbr osobistych. Nie ma jednak obowiązku domyślać się ani badać, czy ze względu na okoliczności niewynikające z treści ogłoszenia może ono naruszyć cudze dobra osobiste".

Jawność vs. tajność

Rzeczpospolita: "Jawności informacji publicznej zagrażają nie tylko zakusy polityków, by zwiększyć urzędnicze uprawnienia do ograniczania doń dostępu. Niebezpieczne są też niejasne przepisy, w których ginie sens powołania prasy. To wnioski z poniedziałkowych warsztatów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich".

Zakaz publikacji a interes publiczny

Sądy nie będą mogły zakazywać publikacji artykułów prasowych, których bohaterowie uznają, że naruszono ich dobra osobiste, jeśli taki zakaz byłby sprzeczny z ważnym interesem publicznym...

Zniesławienie przez sugerowanie

The New York Times został pozwany przez Franklin Prescriptions z Filadelfii, firmę zajmującą się handlem lekami. Fima ta nie prowadzi sprzedaży leków online, jej witryna internetowa nie zawiera w sobie adresu poczty elektronicznej, jednak w 2000 roku gazeta opublikowała screenshot (zrzut ekranowy) witryny internetowej firmy jako ilustrację do artykułu zatytułowanego "A Web Bazaar Turns Into a Pharmaceutical Free for All"

Zgodnie z zapowiedzią

Zgodnie z wczorajszą moją zapowiedzią - w Wyborczej pojawił sie tekst autorstwa Piotra Lipińskiego, Cybernękanie: "Pewnej sobotniej nocy do Krystyny Mokrosińskiej, dziennikarki, szefowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zaczęli dzwonić mężczyźni spragnieni seksu."

Co przechowuje w sobie Word?

Brytyjskie władze opublikowały raport na temat stanu irackiej armii. Okazało się, że był to plagiat analogicznej pracy napisanej przez Amerykanów. Analiza ukrytych przez Worda zapisów w opublikowanym na rządowej stronie dokumencie dostarczyła dziennikarzom nazwisk osób, które pracowały nad dokumentem...