prasa

Nowe znaczenie reprodukcji

Sąd okręgowy w Amsterdamie stwierdził, że zbiór artykułów opublikowanych wcześniej w prasie (wydawnictwo PCM), zebranych w centralną bazę danych, wykorzystywaną przez inną osobę prawną, może być brana pod uwagę jako reprodukcję artykułu prasowego w nowym znaczeniu.

Ustawa o języku polskim

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (obowiązująca od 9 maja 2000) stwierdza, iż języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwości towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.