Odpowiedzialność za ogłoszenia

Rzeczpospolita, w artykule Wydawca odpowiada za ogłoszenia analizuje ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z 15 lipca 2004 r. dotyczące sprawy o ochronę dóbr osobistych wytoczonej przez Krzysztofa S. wydawcy "Gazety Wyborczej". "Choć wydawca gazety nie jest autorem płatnego ogłoszenia, odpowiada za jego treść, ale tylko w zakresie ich zgodności z prawem, a więc m.in. naruszenia cudzych dóbr osobistych. Nie ma jednak obowiązku domyślać się ani badać, czy ze względu na okoliczności niewynikające z treści ogłoszenia może ono naruszyć cudze dobra osobiste".

Co ciekawe Sąd Najwyżwszy uznał w tej sprawie iż: "informacje zaś dotyczące działalności zawodowej, w tym w tej sprawie wysokości wynagrodzenia, nie należą do sfery prywatności i mogą być podawane w prasie". Wartoby przeczytać całe orzeczenie... (sygn. V CK 675/03). To orzeczenie będzie miało zastosowanie również do oceny spraw związanych z publikowaniem treści (w tym reklam) w Internecie.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>