W UKE odbyło się pierwsze spotkanie na temat net neutrality

Uważni czytelnicy zauważyli, że w serwisie pojawił się dedykowany neutralności sieci dział, który systematycznie uzupełniany jest przeze mnie kolejnymi notatkami. Ma to związek z rolą Doradcy Społecznego Prezesa UKE ds funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci (por. Wsparcie dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju internetu w Polsce). Wczoraj w UKE zorganizowane zostało pierwsze z cyklu planowanych spotkań na ten temat. W spotkaniu, poza Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, wziął udział również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a także przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Relacje różnych uczestników "gry rynkowej", w szczególności dostawców treści i operatorów telekomunikacyjnych, a także relacje społeczne związane z obiegiem informacji w "społeczeństwie informacyjnym" i korzystaniem z infrastruktury takiego społeczeństwa - wszystko to w kontekście neutralności sieci, leżą w polu zainteresowań różnych regulatorów. Każdy z nich patrzy na to zagadnienie z nieco innej strony, podobnie jak z różnych stron patrzą na to różne podmioty tworzące rynek i społeczeństwo.

Notatkę po wczorajszym spotkaniu w UKE można znaleźć na stronach Urzędu: Spotkanie dotyczące neutralności sieci.

Jak wspomniałem - było to pierwsze z cyklu planowanych spotkań. Impulsy do zorganizowania takiego spotkania były różne. Była nim europejska dyskusja na temat otwartego internetu oraz neutralności Sieci (por. Debata Parlamentu Europejskiego na temat otwartego internetu oraz neutralności Sieci). Innym zaś impulsem była konieczność implementacji przepisów Pakietu telekomunikacyjnego do polskiego porządku prawnego (i związane z tym prace legislacyjne nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego; por. W jaki sposób zaimplementujemy art. 8 ust. 4 lit. g) dyrektywy ramowej (podstawę neutralności sieci)?). Zarówno Prezes UKE, jak i Prezes UOKiK wydawali już decyzje administracyjne związane z degradacją/priorytetyzacją ruchu w Sieci, a decyzje te były też już przedmiotem kontroli sądowej - można zatem powiedzieć, że mamy już pewną praktykę stosowania prawa w sferze net neutrality (por. Dyskryminacyjne degradowanie ruchu IP - perspektywa polskiej praktyki ochrony konkurencji). Jednocześnie sprawy związane z "zarządzaniem ruchem" w Sieci mogą być interesujące z perspektywy ochrony danych osobowych (por. Neutralność sieci oraz zarządzanie siecią w oczach Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Oczywiście temat ten dotyczy również ochrony prywatności i innych praw podstawowych (por. Trybunał Sprawiedliwości: brak ogólnego obowiązku nadzoru i filtrowania dostępu do Sieci, ale...). Wreszcie impulsem dla rozpoczęcia cywilizowanego dialogu były doniesienia medialne związane z ogłoszoną przez jednego z operatorów koncepcją blokowania reklam i tezami związanymi z koniecznością dyskusji o "łańcuchu wartości" (por. Sygnały z receptorów bólu dotarły do mózgu - rozkręca się polska debata o neutralności Sieci).

W trakcie pierwszego ze spotkań organizowanych przez Prezesa UKE, w którym uczestniczyli przedstawiciele spółek zajmujących się świadczeniem usług drogą elektroniczną (portali, sieci reklamowych, itp) omawiane były m.in.:

  • konsekwencji prawnych nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  • problemu blokowania reklam w internecie mobilnym,
  • neutralności sieci.

Celem spotkania była wymiana informacji dotyczących sposobu postrzegania powyższej problematyki przez rynek, dyskusja nad możliwymi scenariuszami wydarzeń, a także wymiana poglądów co do postrzegania kwestii neutralności sieci.

Zgodnie z zapowiedzią - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie chciał spotkać się również z przedstawicielami operatorów telekomunikacyjnych, by porozmawiać na ten sam temat. Planowane jest również wspólne spotkanie zainteresowanych środowisk (w tym organizacji społecznych). Do takiej debaty wszyscy zainteresowani powinni się dobrze przygotować.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Tryb

W jakim trybie odbyło się to spotkanie?
Jak zawiadamiani byli uczestnicy spotkania?
Czemu nie uczestniczył w nim żaden przedstawiciel drugiej strony dyskusji?

konsultacje środowiskowe

VaGla's picture

Nie wypowiem się za Prezesa UKE, odnotuję jedynie, że na podstawie art. 192 ust. 1 pkt 19) ustawy Prawo telekomunikacyjne - do zakresu działania Prezesa UKE należy m.in. "przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług telekomunikacyjnych". Jak uważam - takie konsultacje środowiskowe nie są tym samym, co postępowanie konsultacyjne, o którym mowa w art. 15 i następnych ustawy. Celem ustawy Prawo telekomunikacyjne, w realizacji którego działać winien również Prezes UKE, jest m.in. stworzenie warunków dla "zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych" (art. 1 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne).

Wedle mojej oceny w tej dyskusji jest więcej niż "dwie" strony (potwierdza to już sam ustawodawca, gdy wymienia tak wiele "kategorii" podmiotów, które mogą być zainteresowane konsultacjami środowiskowymi).

Wedle deklaracji Prezesa UKE - przedstawiciele innych "stron" będą mogli przedstawić Prezesowi UKE swoje poglądy w czasie podobnych spotkań, jak również planowane jest wspólne spotkanie różnych "stron", w czasie którego wszyscy zainteresowanie będą mogli zderzyć ze sobą swoje poglądy. Taki sposób przeprowadzenia środowiskowych konsultacji da Prezesowi UKE możliwość zapoznania się z różnymi punktami widzenia, a także każdy z zainteresowanych będzie mógł przedstawić Prezesowi UKE swój pogląd na interesujące nas tu sprawy. Dodatkowo - różne "strony" będą mogły wzajemnie odnieść się też do swoich poglądów.

Dodam jeszcze, że w UKE od pewnego czasu trwają prace analityczne z udziałem różnych "stron", a związane z jakością usług telekomunikacyjnych. We wrześniu 2011 roku opublikowano m.in. Stanowisko Prezesa UKE w sprawie wskaźników jakości usług telekomunikacyjnych. Zachęcam również do zapoznania się z materiałami z Debaty dotyczącej przejrzystości umów oraz jakości świadczonych usług, która poprzedzała przedstawienie przez Prezesa UKE ww. Stanowiska.

Podobne prace trwają w UOKiK (por. Transparentność umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych).

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>