Po spotkaniu Zespołu, czyli co słychać w informatyzacji

Kilka spraw w informatyzacji się dzieje, kilka będzie się działo w najbliższych miesiącach. O tych, które się dzieją można poczytać w sprawozdaniu z wczorajszego spotkania Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, pracującego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To, czego tam nie ma, to projektowane zmiany, dotyczące systemu dostępu do informacji publicznej, które mają - o czym już pisałem w tym serwisie wcześniej - mają zostać poddane opiece Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (będzie - mam takie wrażenie - jeszcze okazja, by temu poświęcić kilka notatek).

A co było na spotkaniu Zespołu? O tym w notatce pt. Spotkanie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST, która ukazała się na witrynie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Materiały te stanowią uzupełnienie relacji, które pojawiają się w dziale informatyzacja oraz e-government niniejszego serwisu.

Główne tematy spotkania:

To skrótowe podsumowanie oczywiście nie oddaje całego ogromu materiałów, które w istocie wypracowano, przedyskutowano, albo przynajmniej omówiono...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>