Rządowa reasumpcja reasumpcji w sprawie internetowego hazardu - archiwizacja informacji wymienianych w trakcie zakładów

"Zgodnie z autopoprawkami do projektu nowelizacji ustawy, podmioty organizujące zakłady wzajemne przez Internet zobowiązane będą do zainstalowania i przechowywania informacji oraz danych dotyczących ww. zakładów i ich uczestników wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)" - czytam w opublikowanej właśnie informacji po posiedzeniu Rady Ministrów... Dziś odbyła się kolejna "reasumpcja" hazardowego projektu, który w lutym wywołał niemałe poruszenie w Sieci.

O "reasumpcji decyzji z 19 stycznia 2010 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych ustaw, przedłożona przez ministra finansów" można przeczytać w serwisie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W marcu opublikowałem tekst Kiedy rząd dokonuje "reasumpcji" decyzji, czyli wypadł Rejestr, w którym również odnotowałem, że wówczas już raz rząd rozpatrzył "reasumpcję decyzji Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2010 r...". Mamy więc reasumpcję reasumpcji. Ta decyzja z 19 stycznia, to jedna z kropel, która wypełniała czarę poprzedzającą przyjęcie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Ze względu na katastrofę smoleńską opinia publiczna zajęła się nieco innymi sprawami. Nie doszło do zapowiadanego po spotkaniu z Panem Premierem i później, w czasie Kongresu Praw Obywatelskich wprowadzenia "pilotażowego" procesu wzorcowych konsultacji społecznych, a potem do Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, w trakcie którego mieliśmy dokonać ewaluacji tych konsultacji. Zadziałały za to - w pewnym sensie - mechanizmy europejskie...

Jak pisałem wcześniej w dziale hazard niniejszego serwisu - projekt ustawy, który wywołał tyle zamieszania w Sieci, zawierał "przepisy techniczne", podlegające notyfikacji do Komisji (por. W sumie - mógłbym chyba poprowadzić telewizyjny program publicystyczny o regulacjach internetu, "Przepisy techniczne" a oznaczenia płyt "pozwalające odróżnić produkt legalny od pirackiego" (Sprawa C-20/05)). No i rząd notyfikował projekt, a Komisja zaczęła badanie (wcześniej było "zamieszanie" wywołane aktywnością Polskiej Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych; rząd musiał się tłumaczyć).

Komisja zbadała projekt i miała zastrzeżenia, a w wyniku decyzji Komisji polski rząd nie miał prawa przyjąć nowelizacji ustawy hazardowej dotyczącej hazardu w internecie do 16 sierpnia (zobacz również w Gazecie Prawnej za PAP: KE ma zastrzeżenia do nowelizacji polskiej ustawy hazardowej). Pisało o tym kilka, głównie zajmujących się hazardem (chociaż nie tylko), serwisów w lipcu: European Commission objects Polish Gambling Bill, European Commission Notes Objections with “Problematic” Polish Draft Law on Internet Gambling, Polish gambling bill rejected by the European Commission...

Nie widzę jednak komisyjnej notatki na stronie poświęconej hazardowi na wspólnym, europejskim rynku... Są zatem tylko powielane i tłumaczone na język polski doniesienia agencyjne, a tam cytowane są również wypowiedzi Fabio Pirotta, rzecznika Komisji Europejskiej, który - poza tym, że stwierdził, iż korespondencja z polskim rządem w sprawie projektu ustawy hazardowej ma charakter poufny i nie chce szczegółowo omawiać dostrzeżonych przez Komisję problemów - miał również powiedzieć:

Komisja Europejska dokładnie przestudiowała informacje nadesłane przez polskie władze oraz sam projekt legislacji. KE sformułowania opinię, że pewne przepisy mogłyby być sprzeczne z prawem UE. Ponadto KE domaga się pewnych wyjaśnień co do pozostałych przepisów.

Taka transparentność, przejrzystość procesu stanowienia prawa.

Po dzisiejszej reasumpcji reasumpcji służby informacyjne rządu napisały m.in. (wytłuszczenie moje, VaGla):

Podmioty urządzające zakłady wzajemne przez Internet zobowiązane będą do prowadzenia archiwizacji wszystkich informacji wymienianych pomiędzy podmiotem, a uczestnikiem zakładów w urządzeniu zainstalowanym na terytorium RP. Dzięki temu możliwa będzie kontrola całego procesu zakładów wzajemnych. Tego rodzaju rozwiązania funkcjonują już w innych państwach, m.in. we Francji. Podmiot organizujący zakłady wzajemne powinien też zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych informacji – zarówno jeśli chodzi o ochronę przed nieuprawnionym dostępem do tych zbiorów, ale również zadbać o to, by dane te nie uległy zniszczeniu.

Ponadto podmiot urządzający zakłady wzajemne w sieci internetowej będzie miał obowiązek zapewnić funkcjonariuszowi celnemu dostęp do urządzenia archiwizującego w miejscu jego zainstalowania i przechowywania. Powinien również udostępnić odpowiednie narzędzia i oprogramowanie pozwalające odczytywać, przetwarzać i kopiować te informacje. Określono, że dane powinny być przechowywane przez 5 lat, a po upływie tego czasu powinny zostać usunięte. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur będą podane w rozporządzeniu ministra finansów.

Uregulowano również kwestie dotyczące transakcji wynikających z zakładów. Transakcje wynikające z zakładów wzajemnych muszą być realizowane za pośrednictwem banku krajowego, przez oddział banku zagranicznego bądź instytucje kredytowe, które prowadzą działalność (lub oddział) w ramach działalności transgranicznej.

Gdzie znajdę projekt ustawy po reasumpcji reasumpcji? Przy notatkach na temat decyzji rządu go nie ma.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

strzał rządu w swoją stopę, czy w swoje kolano?

trochę poszukałem i oto co z pewnym zdziwieniem znalazłem:

1. opis zmian do nowelizacji (list misnistra Kapicy do Macieja Berka, Sekretarza Rady Ministrów)

http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/oc/2010/24.08.2010/mfdosekrerm_20082010r.pdf

W opisie jest informacja, że w załączeniu znajdują się uwagi Komisji Europejskiej i Malty oraz komentarz Wielkiej Brytanii - ale w PDF brak tych dokumentów... Transparentnie aż miło - czyżby były niewygodne uwagi z KE?

2. Informacja z MSZ (od ministra Mikołaja Dowgielewicza) do ministra Jacka Kapicy, że proponowana zmiana w nowelizacji ustawy hazardowej dotycząca lokalizacji serwerów jest nadal niezgodna z prawem Unii Europejskiej i że zastrzeżenia KE będą dalej aktualne.

http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/oc/2010/24.08.2010/mszdomf23082010r.pdf

Minister Dowgielewicz jest wieloletnim specjalistą od prawa europejskiego, a rząd zignorował jego stanowisko... To chyba pokazuje, że KE nie zignoruje polskiego stanowiska i przy tej reasumpcji szykuje się dogrywka. Oby nie było karnych...

Ale nadal

VaGla's picture

Ale nadal nie wiemy, w jakim brzmieniu wyszedł projekt po reasumpcji reasumpcji.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Z tego co wiem

i miałem okazję doświadczyć, to komunikaty rządowe z przyjęciu jakiejkolwiek ustawy nigdy nie zawierały i nie zawierają tekstu tej ustawy. Jak konkretne ministerstwo jej nie opublikuje i nie napisze, że to wersja przyjęta przez rząd, to dopiero jak się ustawa pokaże w sejmie, to można się dowiedzieć, jaką ma treść. Zdecydowanie krytycznie oceniam tę praktykę.

Mam ten projekt

Niebawem podeślę Ci linka :-)

Jak poznać uwagi KE do projektu ustawy hazardowej?

VaGla's picture

Pan Michał Charzyński zapytał Wydział Prasowy Ministerstwo Finansów o to, z jakich przyczyn MF w podmiotowym BIP w dziale projekty aktów prawnych nie zamieściło pełnej dokumentacji projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw to jest pominęło załączonych do do pisma ps w MF J.Kapicy z dnia 23.08.10 skierowanego do M. Bereka Sekretarza RM kopii uwag KE i rządu Malty oraz komentarza rządu W.Brytanii wraz z odpowiedzią strony polskiej. Oto odpowiedź, którą uzyskał od służb prasowych Ministerstwa Finansów:

Szanowny Panie Redaktorze,

uwagi zgłoszone przez Komisję Europejską i przez Maltę oraz komentarz Wielkiej Brytanii nie zostały upublicznione na stronach Komisji Europejskiej w systemie TRIS. Z informacji uzyskanych od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych wynika, iż w dotychczasowej praktyce uwagi zgłaszane w toku procesu notyfikacyjnego nie były udostępniane w BIP. Z informacji tych wynika również że ewentualne upublicznienie wiązałoby się z koniecznością uzyskania zgody zarówno komisji jak i państw, które zgłaszają uwagi.

z uszanowaniem
Sylwia Stelmachowska
Wydział Prasowy
Ministerstwo Finansów

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

czyli tajne przez poufne?

a swoją drogą, ktoś się orientuje, czy ta ustawa została wysłana do powtórnej notyfikacji skoro MSZ nie zaakceptował zmian, czy już nie trzeba jej notyfikować?

Poszło do notyfikacji

Witam.
Nowelizacja po reasumpcji poszła lub pójdzie do notyfikacji.

http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/oc/2010/09.2010/pismo_z_kprm.pdf

A tutaj tekst po reasumpcji:

http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/oc/2010/17.09.2010/projektustawy41_-_03_-_tg.pdf

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>