Jeszcze raz przesłałem pytania o kolędy opublikowane na policyjnych stronach

Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zostały uhonorowane „Złotymi Blachami”. Takie wyróżnienia zostały przyznane przedstawicielom jednostek policji, które "wyróżniły się w walce przeciwko piractwu muzycznemu, filmowemu i komputerowemu. Chociaż 3 grudnia wysłałem na adres rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji pytania w sprawie opublikowanych na stronach KSP plików MP3 z kolędami, a następnie dwukrotnie rozmawiałem telefonicznie z rzecznikiem prasowym w sprawie oczekiwanych przeze mnie odpowiedzi, to jednak do tej pory takich odpowiedzi nie otrzymałem. Dziś zadzwoniłem raz jeszcze.

O tegorocznych wyróżnieniach dla policjantów można przeczytać m.in. w tekście Dziennika Internautów pt. Policjanci nagrodzeni m.in. za zamknięcie OdSiebie. Wśród wyróżnionych jest w tym roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu za "ograniczenie procederu wprowadzania na rynek podróbek oprogramowania oraz zamknięcie serwisu OdSiebie.com". O tym zamknięciu pisałem w tekście Co wolno wojewodzie, czyli o serwisie odsiebie.com. Jeśli się nie mylę - tamta sprawa jeszcze się nie zakończyła. Zatrzymani wówczas mężczyźni reprezentowani są przez dwóch adwokatów i zapowiadali, że bedą walczyć o swoje prawa. Wydaje mi się, że przyznanie takiego "wyróżnienia" można analizować na gruncie próby wywierania wpływu na wymiar sprawiedliwości.

Przypomne fragment przywołanego przez adammada uzasadnienia Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 4 marca 2008 r. (sygn. 33065/03, Samoilă i Cionca przeciwko Rumunii):

Naruszenie domniemania niewinności może być dokonane nie tylko przez sąd lub sędziego, lecz także przez inne władze publiczne, w tym policjantów i prokuratorów. Do naruszenia dochodzi przez oświadczenia lub działania, które sprawiają wrażenie, że dana osoba jest winna i które wywołują u opinii publicznej przekonanie o winie danej osoby, lub które przesądzają ocenę faktów przez właściwy sąd.

Tekst wyroku w jęz. francuskim (DOC)

W komentarzach pod tekstem Dziennika Internautów pojawiły się też głosy, że takie "Złote Blachy" to wręczenie łapówki, a ktoś czujnie zauważył, że ten wątek poruszany był na stronach niniejszego serwisu. Uprzejmie więc przypominam link do tekstu: Złote blachy i płyty: MSWiA twierdzi, że wszystko jest w porządku... (por. również Sąd nad prywatyzacją organów ścigania).

O pojawieniu się plików MP3 na stronie Komendy Stołecznej Policji (wyróżnionej Złotymi Blachami "za rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnie rozpowszechniającej płyty z muzyką i filmami, produkowane na rynek belgijski i holenderski") pisałem w tekście MP3 z kolędami na internetowych stronach Komendy Stołecznej Policji. Ponieważ do wielu interesujących wniosków można dojść analizując odpowiedzi w sprawie publikacji takich materiałów na oficjalnych stronach (por. Prezydenckie MP3: uzyskane dokumenty rodzą kolejne pytania) - 3 grudnia zwróciłem się do Rzecznika prasowego komendanta stołecznego Policji, podinsp. Macieja Karczyńskiego, z kilkoma pytaniami:

Szanowni Państwo,

w odniesieniu do przeprowadzonej przed chwilą rozmowy telefonicznej z podinsp. Maciejem Karczyńskim pragnę uzyskać odpowiedzi związane z opublikowaniem przez Komendę Stołeczną Policji na swoich stronach plików mp3 z kolędami:
http://www.policja.waw.pl/portal/pl/60/Chor_KSP.html

1. Chciałbym dowiedzieć się, kto jest producentem fonogramów opublikowanych na policyjnych stronach? Kto sfinansował to przedsięwzięcie (przygotowanie fonogramów, remastering, itp) i ile ono kosztowało?

2. Czy z artystami wykonawcami została zawarta jakaś umowa związana z publikacją ich artystycznych wykonań online, a jeśli taka umowa została zawarta, kto jest stroną takiej umowy i jakie są jej postanowienia?

3. Czy w trakcie przygotowań do publikacji kontaktowano się z jakimiś organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi (np. z organizacją Związek Producentów Audio-Video, która zajmuje się zarządzaniem prawami producentów fonogramów, albo ze Stowarzyszeniem Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych - SAWP, a może z ZASP - Związkiem Artystów Scen Polskich, lub Związkiem Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART)?

4. Czy zdaniem Komendanta Stołecznego Policji internauci pobierający udostępnione w internecie pliki MP3, a następnie słuchający ich na swoich komputerach i przenośnych odtwarzaczach, działają na podstawie art 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. na zasadach dozwolonego użytku osobistego (a więc nie naruszając praw autorskich i nie naruszając praw pokrewnych)?

Odpowiedzi mam zamiar opublikować w prowadzonym przeze mnie serwisie VaGla.pl Prawo i Internet, podobnie jak opublikowałem informację na temat samych kolęd, która jest dostępna pod adresem:
http://prawo.vagla.pl/node/8799

Pod powyżej wskazanym adresem znajdują się również linki do wcześniej zadanych Kancelarii Prezydenta RP pytań w sprawie udostępnionej w internecie płyty "Bo wolność krzyżami się mierzy". W tamtej sprawie otrzymałem już część odpowiedzi i przygotowuję się do publikacji i omówienia udostępnionych mi właśnie przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego materiałów źródłowych (umów, porozumień z organizacjami zbiorowego zarządzania, etc.) Jeśli Komenda Stołeczna Policji dysponuje takimi lub podobnymi materiałami, to uprzejmie proszę również o
udostępnienie mi ich treści.

Dziś w rozmowie telefonicznej podinsp. Maciej Karczyński zdziwił się, że jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Poprosił mnie, bym przesłał pytania raz jeszcze, co też uczyniłem. Nie tracę nadziei, że Policja zechce odnieść się do powyżej zacytowanych pytań i dowiemy się więcej o praktyce publikacji utworów, fonogramów i artystycznych wykonań na stronach państwowych.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nie mogę znaleźć jednego komentarza...

VaGla's picture

Ktoś kiedyś w komentarzach podlinkował tekst na temat bodaj amerykańskiego wyroku, związanego z publikacją na jakichś oficjalnych internetowych stronach (na stronach gubernatora?), która to publikacja miała wpływać na działanie wymiaru sprawiedliwości... Dziś nie mogę tego znaleźć (jest już ponad 20 tys komentarzy w tym serwisie). Podlinkuję za to materiał Judge restricts online reporting of case, który również dotyczy wpływania na wymiar sprawiedliwości, ale w Nowej Zelandii

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

W sprawie złotych blach

W sprawie złotych blach wysłałem dziś zgłoszenie do CBA. Wymagało to zebrania kilku istotnych danych, a o szczegółach postaram się informować.

Centralne Biuro Antykorupcyjne dziękuje za przekazanie informacji w dniu 22.12.2009 zarejestrowanej pod numerem 1211/2009, która zostanie poddana wnikliwej analizie pod kątem właściwości merytorycznej.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia kompetencji CBA, zostaną niezwłocznie podjęte czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym /Dz.U.06.104.708 z późn. zm./ celem wnikliwego wyjaśnienia sprawy.

Ze względu na ochronę informacji niejawnych, Centralne Biuro Antykorupcyjne zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od udzielenia informacji zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U.05.196.1631 z późn. zm./

* W przypadku stwierdzenia, iż CBA nie jest organem właściwym do podjęcia działań prawem przypisanych, zgłoszenie będące przedmiotem korespondencji zostanie przekazane w trybie art 231 Kpa

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>