Przygotowano skargę konstytucyjną w związku z "rejestracją portali"

Niedawno pisałem o tym, że obrońca Leszka Szymczaka poprosił Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten złożył wniosek o kasację wyroku dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za brak rejestracji serwisu internetowego (por. GBY.pl - wniosek o kasacje skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich - tu również treść wniosku wraz z uszadanieniem). Nie wiem jeszcze, czy RPO zdecyduje się uruchomić swoje uprawnienia, ale należy odnotować rónież, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała właśnie zapowiadaną wcześniej na łamach tego serwisu skargę konstytucyjna w sprawie obowiązku rejestracji dzienników internetowych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku.

W dziale prasa niniejszego serwisu można znaleźć kolejne informacje na temat zarzutów prokuratury przeciwko Leszkowi Szymczakowi prowadzącemu serwis GBY.pl (por. m.in. W sprawie Gazety Bytowskiej sąd sprawdza rozumowanie prokuratury) oraz dalsze losy sprawy, łącznie z relacją z pierwszego wyroku (por. Umorzenie to nie uniewinnienie - wyrok w sprawie redaktora serwisu gby.pl), treścią apelacji (por. Sporu o Gazetę Bytowską ciąg dalszy - oskarżony i prokuratura złożyli apelacje, W sprawie GBY.pl apelacje przekazane do Sądu Okręgowego - tu warto odnotować, że w przygotowanie apelacji zaangażowana była zarówno Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ale również Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz stowarzyszenie Internet Society Poland), a także sam wyrok (Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie GBY.pl - przegrana i "wygrana", Wyrok z uzasadnieniem (sygn. akt. VI Ka 409/07)).

Od kolegów z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dostałem właśnie informacje, że przygotowywana w ramach prac Programu Spraw Precedensowych (PSP) HFPC skarga konstytucyjna jest gotowa.

W opinii Fundacji i skarżącego niekonstytucyjne są przepisy Prawa prasowego będące źródłem instytucji rejestracji dzienników internetowych, jak i sankcji karnej za wydawanie dziennika bez rejestracji. W wyniku wyroku zagrożone jest wolne od dalszych postępowań karnych i niekoniecznych sankcji wydawanie publikacji internetowej bez spełnienia nieprecyzyjnie określonego obowiązku, nadmiernie utrudniającego publikowanie w internecie. Skarżący skarży przepisy ustawy Prawo prasowe, które były podstawą wydania wyroku — stanowiące źródło obowiązku rejestracji (art. 20 ust. 1 zd. 1) oraz sankcji za niesprostanie temu obowiązkowi (art. 45), w związku z przepisem definiującym dziennik (art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2).

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Zaraz zaraz

Olgierd's picture

Przecież art. 45 pr.pr. już był wałkowany przez TK.

Czyli w tym zakresie Trybunał nie będzie orzekał.

--
pozdrawiam serdecznie, Olgierd

Petitum

VaGla's picture

Art. 45 prawa prasowego był analizowany przez Trybunał Konstytucyjny, ale analiza ta dotyczyła zgodności z konkretnymi przepisami Konstytucji (por. Kara za brak rejestracji dziennika lub czasopisma przed Trybunałem Konstytucyjnym). Trybunał jest związany petitum wnioskodawcy i nie analizuje zgodności danego przepisu "ze wszelkimi przepisami konstytucji", a jedynie z tymi, które wskazuje skarżący (wzorzec konstytucyjny). Dlatego możliwe są kolejne skargi konstytucyjne związane z konkretnym przepisem (por. Kara za brak rejestracji dziennika lub czasopisma po raz drugi przed Trybunałem Konstytucyjnym).

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

No cóż...

Olgierd's picture

wobec tego zamieniam się we wzrok i czekam na informację nt. wzorca konstytucyjnego, który wnioskodawcy planują zastosować.

--
pozdrawiam serdecznie, Olgierd

Jeszcze o skardze konstytucyjnej

VaGla's picture

Dziś Rzeczpospolita publikuje tekst Nie karać autorów stron internetowych, a w nim o złożonej skardze konstytucyjnej w sprawie kary za brak rejestracji serwisów internetowych. Tam m.in. następujący fragment:

Autor skargi adwokat Piotr Fedusio zwraca w niej uwagę na wiele wątpliwości dotyczących definicji prasy, dziennika i czasopisma. Nie wiadomo np., jakie treści powinny być uznawane za niejednorodne, jak traktować periodyczność w kontekście aktualizacji stron WWW. – Skoro przepisy są tak niejasne, to za brak rejestracji nie powinna grozić odpowiedzialność karna – twierdzi Bernatt.

Jest też cytowana wypowiedź prof. Ewy Nowińskiej:

...W tej sytuacji uważam, że nie powinna istnieć sankcja karna za niezarejestrowanie serwisu internetowego jako dziennika lub czasopisma. Dobrze by było, aby doświadczeni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pochylili się nad tymi problemami.

--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>