Kara za brak rejestracji dziennika lub czasopisma po raz drugi przed Trybunałem Konstytucyjnym

W lutym br. pisałem o rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał pytanie prawne Sądu Rejonowego we Włocławku II Wydział Karny w sprawie konstytucyjności art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, przewidującego karę za wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji albo zawieszonego (sygnatura: P 1/06). Wówczas Trybunał badał ten przepis ze wzorcem konstytucyjnym art. 31 ust. 3 i art. 54 Konstytucji RP oraz art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. TK wówczas uznał, że przepis jest zgodny z przywołanym wzorcem. Teraz (chociaż jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy) Trybunał Konstytucyjny będzie badał art. 45 z kolejnymi wzorcami konstytucyjnymi. Sąd Rejonowy zadał kolejne pytanie prawne (sygnatura: P 38/07).

W komentarzu do ww. tekstu, gdy przedstawiałem relacje bezpośrednio po rozprawie w TK: Z motywów ustnych dzisiejszego wyroku, napisałem: "Warto też zauważyć, że TK nie badał art. 45 prawa prasowego ze wzorcem konstytucyjnym wyrażonym w art. 14 Konstytucji (Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu; nie badał też zgodności art. 20 ust. 1 prawa prasowego z tym wzorcem), gdyż pytający sąd nie wskazał takiego wzorca w petitum pytania prawnego...".

Nowe pytanie prawne Sądu Rejonowego we Włocławku II Wydział Karny (które to pytanie Sąd postanowił zadać TK postanowieniem z 30 maja 2007 roku) wychodzi częściowo na przeciw temu postulatowi, by przebadać art. 45 z innymi wzorcami konstytucyjnym, niż zaproponowano Trybunałowi wcześniej.

Tak więc w sprawie, która zyskała w TK sygnaturę P 38/07, Sąd Rejonowy we Włocławku II Wydział Karny pyta Trybunał Konstytucyjny czy przepis art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe w związku z art. 7 ust. 2 i 3 przywołanej ustawy jest zgodny z przepisami art. 2, 14, 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 pkt 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 15 pkt 1 Międzynarodowego paktu Praw Obywatelskich i politycznych.

Będziemy wiedzieli więcej, chociaż Sąd Rejonowy we Włocławku nie zajmuje się problemem internetowych dzienników lub internetowych czasopism, a sprawą mieszkańców gminy Aleksandrów Kujawski, którzy pod nazwą Społeczna Inicjatywa Obywatelska (SIO) zaczęli wydawać pismo „Informator” - omówienie stanu faktycznego tej sprawy znajduje się również w przywołanym wyżej komentarzu. Nie zmienia to faktu, że rozstrzygnięcie TK może mieć bardzo duże znaczenie dla dyskusji, którą w tym serwisie reprezentują teksty opublikowane w dziale prasa, a szczególnie:

Poniżej przywołane wzorce zgodności wymienione w drugim pytaniu Sądu Rejonowego we Włocławku:

Art. 2 Konstytucji RP:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 14 Konstytucji RP:

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 42 ust. 1 Konstytucji RP

1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.

Art. 7 pkt 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

ZAKAZ KARANIA BEZ PODSTAWY PRAWNEJ

1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, które według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony.

Art. 15 pkt 1 Międzynarodowego paktu Praw Obywatelskich i politycznych

1. Nikt nie może być skazany za czyn lub zaniechanie, które w myśl prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowiły przestępstwa w chwili ich popełnienia. Nie może być również zastosowana kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w chwili popełnienia przestępstwa. Jeżeli po popełnieniu przestępstwa ustanowiona zostanie przez ustawę kara łagodniejsza za takie przestępstwo, przestępca będzie miał prawo z tego korzystać.

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Nawet nie wiesz

Maltan's picture

jak ja lubię czytać o poranku tak doskonałe wiadomości. :)

Według mnie może być tylko jeden wyrok, ale nauczyłem się, że nie wszystko jest takie oczywiste. Oby jak najszybciej doszło do rozstrzygnięcia, rzesze internautów będą wiedziały na czym stoją.

Wojciech

Tylko, że internauci tu nie trafią

VaGla's picture

Ta informacja nie trafiła jeszcze na pierwszą stronę poczytnego dziennika masowego, więc internauci pewnie sami z siebie się z nią nie zapoznają. Tak sobie patrzę na to, co się dzieje w Sieci i chociaż pierwsza fala "paniki" już powoli opada, to jednak jeszcze pojawiają się komentarze w stylu "ten blog jest nielegalny", albo "kara więzienia za internetowy serwis". A ja dziś Kontaktowałem się z SN - jeszcze nie ma treści postanowienia. Będzie - jak mi powiedziano - po 10 września. Czyli w terminie, który uzyskałem za pierwszym razem, miesiąc temu, gdy kontaktowałem się z SN.
--
[VaGla] Vigilant Android Generated for Logical Assassination

Co racja to racja

Maltan's picture

Pardon

Wiesz, czasami to się zastanawiam, czy niektórzy nie mogliby poświęcić tego czasu, który marnują na budowanie dziwnych teorii, rzekomych obowiązków - na przeczytanie ustawy, ewentualnie komentarza, tudzież zerknąć do profesjonalnego serwisu VaGla :) albo po prostu wstrzymać się z pisaniem i nie fantazjować, budując atmosferę grozy, gdyż to nieprofesjonalne.

Kto przeprosi internautów za sianie paniki?

Wojciech

Jaki ma cel w ogóle

Jaki ma cel w ogóle rejestracja czasopisma, poza wydatkiem na opłatę skarbową?

Proponuję wyobrazić sobie

Proponuję wyobrazić sobie taką sytuację. (Proszę odebrać to na całkowitym luzie.) Firma X produkująca odkurzacze rejestruje jako czasopismo swoją stronę internetową. Na tej stronie oczywiście publikuje informacje o swoich produktach. Ale skoro strona to zarejestrowane czasopismo, to podlega pod prawo prasowe. Więc firma Y (konkurent na rynku) śle do "redakcji" sprostowanie, bowiem uważa, że to jej odkurzacze są najlepsze na świecie. Redakcja X ma 14 dni na opublikowanie sprostowania, bo jeśli nie, to naruszy prawo prasowe. Po drugie, jeśli strona to zarejestrowane czasopismo, to prawo prasowe nakłada na nie obowiązek obiektywności. Czyli firma X zamiast "nasze odkurzacze są najlepsze" musi napisać obiektywnie "naszym zdaniem nasze odkurzacze są najlepsze, ale pan Stanisław K (46 l.) z Łodzi twierdzi, że psują się na potęgę". Co wy na to? :-)

reklama

nawet w papierowej prasie są reklamy i artykuły sponsorowane. Wszystko jest w zasadzie, oprócz tego obiektywizmu...

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>