Obie francuskie izby przyjęły dziś DADVSI

Przyjęcie DADVSIDziś odbyło się głosowanie w sprawie ustawy DADVSI. Głosowanie odbyło się dzień przed przerwą wakacyjną francuskiego Parlamentu. Z nowej ustawy nikt nie jest zadowolony, ale wprowadza ona zasady zabezpieczania cyfrowych utworów za pomocą rozwiązań takich jak DRM. Socjaliści i Demokraci chcą oddać ustawę pod osąd francuskiego odpowiednika Trybunału Konstytucyjnego. Trwa ogólnoświatowa dyskusja na temat kształtu społeczeństwa informacyjnego (to raczej wojna, niż dyskusja)...

O wypracowywaniu niewygodnego dla wszystkich graczy (nie tylko politycznych, ale też gospodarczych i społecznych) kompromisu związanego z ustawą DADVSI (loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information - prawo autoskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym) pisałem w tekście Interoperacyjność negocjowana czyli brak interoperacyjności, a wcześniej w Francuska interoperacyjność prawa autorskiego.

Dziś wiadomo, że zapowiadane w jednym z tych tekstów głosowanie odbyło się, a ustawa została przyjęta. EUCD.info opisuje okoliczności głosowania: deputowani głosowali przez podniesienie ręki, a system głosowania zgromadzenia narodowego nie pozwalał przeciwnikom opowiedzieć się przeciwko niej (głosowanie przedstawicieli). Wielu z deputowanych wolało nie przyjść na głosowanie niż głosować za zaproponowanym kompromisem. ("The French governement and the majority sold the freedom of French citizens to Vivendi, Microsoft and Apple" - "Francuski rząd oraz większość parlamentarna sprzedały wolność francuskich obywateli firmom Vivendi, Microsoft oraz Apple" - to cytat z EUCD.info).

Jest już aktualizacja w Wikipedii, z której dowiadujemy się więcej na temat układu sił we francuskim parlamencie:

UMP (konserwatywna prawica - Union pour un Mouvement Populaire) głsowało za przyjęciem ustawy, Komuniści (Parti communiste français, PCF) i Socjaliści (PS, Parti Socialiste) - przeciw, UDF (demokraci - Union pour la Démocratie Française, członek koalicji rządzącej) podzielili się na tych, którzy głosowali przeciw i na tych, którzy po prostu woleli nie przyjść na głosowanie.

Ustawa teraz zostanie przesłana Prezydentowi. Jacques Chirac może jednak nie podpisać ustawy ze względu na deklaracje partii politycznych, w których wyraziły one chęć odesłania jej do Conseil Constitutionnel - sądu konstytucyjnego. Obok Socjalistów, którzy wprost ogłosili chęć oddania ustawy pod osąd zgodności z normami konstytucyjnymi, również szef UDF stwierdził, że widzi kilka konstytucyjnych problemów związanych z przyjęciem tej ustawy.

Inne źródła (jeszcze niewiele ich jest):

Francuska ustawa podobnie jak hiszpańska, o której dziś pisałem stanowić ma implementację kontrowersyjnej dyrektywy europejskiej 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym na grunt prawa krajowego.

Doniesienia na podobny temat gromadzę w działach: drm, własność intelektualna oraz prawo autorskie niniejszego serwisu (przeczytaj zwłaszcza DRM'owe notatki - ferment związany z rozszerzaniem się własności intelektualnej można zaobserwować w całym świecie, nie tylko w Europie).

O polskich pracach nad implementacją dyrektywy 2001/29/WE czytaj w następujących tekstach i komentarzach:

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>