CRIP - konsultacje rozporządzenia

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje publiczne w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego standardów technicznych dla zasobów udostępnianych poprzez Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). Konsultacje potrwają do 10 stycznia 2014 roku.

Informację na ten temat można znaleźć na ministerialnej stronie: Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie centralnego repozytorium informacji publicznej (CRIP) (niestety nie jest tu podlinkowany sam konsultowany projekt i załączniki do niego; te są podlinkowane na stronie Mam zdanie). Szkoda, że nie wykorzystano w tych konsultacjach Portalu Konsultacji przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki (por. też Mamy schemę XML dla aktów prawnych do wykorzystywania w systemie konsultacji On-Line).

Rozporządzenie będzie istotne dla technicznych aspektów ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego (re-use):

Konsultowane rozporządzenie wskazuje instytucjom publicznym, jak przygotowywać zasoby informacyjne do tego, by obywatele mogli je znajdować przez CRiP: ponieważ zasoby te są różne, muszą być w podobny sposób opisane – za pomocą tzw. metadanych.

Ja bym był zadowolony, gdyby w repozytorium dało się znaleźć wszystkie orzeczenia wszystkich sądów i Trybunałów RP, ale tu może być kłopot (por. Sąd nad informacją publiczną to też sprawa dotycząca przejrzystości działania wymiaru sprawiedliwości (sygn. K 58/13)).

Przeczytaj również:

Opcje przeglądania komentarzy

Wybierz sposób przeglądania komentarzy oraz kliknij "Zachowaj ustawienia", by aktywować zmiany.

Ale ten projekt ma charakter

Ale ten projekt ma charakter czysto techniczny i nie określa zakresu zasobu informacyjnego!

jest gorzej

ten projekt nie jest niestety tylko techniczny
ten projekt zwalnia "dostawców" z umieszczania zasobów w repozytorium, to takie obejściowe osłabienie wymogów ustawy.
Ustawodawca założył, że będzie repozytorium (czyli baza danych z zasobami), a urzędnicy, zmieniają ustawę w taki sposób, że będzie to tylko katalog zawierający odnośniki do zasobów, nie nakłada żadnych obowiązków aktualizacyjnych, ani tym bardziej sankcji za brak aktualizacji.
Jedna reorganizacja w administracji i z zasobów jednostki zostaną tylko linki do nieistniejących serwerów....
ale może o to właśnie chodzi ?

W tym rzecz, że niestety

W tym rzecz, że niestety znowelizowana ustawa w art. 9a ust. 2a daje podmiotom wybór, czy przekazać do centralnego repozytorium zasób i odnośniki, czy tylko same odnośniki do własnych repozytoriów.

Wątpliwości

Przy okazji analizy tego zagadnienia nasuwają mi się następujące wątpliwości. Po pierwsze - kliknąłem na link prowadzący do schematu XML wykorzystywanego przy tworzeniu aktów prawnych. Dowiedziałem się, że rok temu został opracowany odpowiedni schemat. Kliknąłem na link prowadzący do informacji na stronach urzędowych... i dokument nie został znaleziony. Obawiam się, że jeśli monitorowanie dostępności odpowiednich danych będzie wyglądało tak jak monitorowanie dostępności urzędowych stron internetowych, to duża część informacji szybko przestanie być dostępna.

Druga refleksja dotyczy sposobu konsultacji tego dokumentu. Skoro istnieje rządowa platforma konsultacji społecznych konsultacje.gov.pl, to dlaczego w tym przypadku wykorzystywany jest portal mamzdanie.org.pl? Jego funkcjonalność jest znacznie ograniczona w stosunku do tego pierwszego. Co więcej - nie jest to rozwiązanie firmowane przez rząd. Dlaczego zatem jest wykorzystywane? Obawiam się, że w odniesieniu do _centralnego_ repozytorium sytuacja może być podobna. Jeśli sami urzędnicy nie wiedzą jakimi narzędziami dysponują, to jak w tym wszystkim mają połapać się obywatele?

Odmowa udzielenia informacji publicznej?

A czy przypadkiem, na podstawie innych przepisów, martwy link nie powinien być traktowany jako odmowa udzielenia informacji publicznej lub co najmniej zaniedbanie urzędu?
Jest to sytuacja analogiczna do otrzymania z urzędu niekompletnej przesyłki z dokumentami.

Jeżeli jest konieczność korzystania przez urzędy z FB, Twitterów i takich innych, to chyba pora zacząć traktować te wywory jak inne dokumenty wytwarzane przez te urzędy.

Pytania o proces konsultacji

wladek's picture

Dzisiaj, w piątek 27 grudnia, żaden służbowy telefon MAiC nie odpowiada. Wysłałem więc swoje pytania i wątpliwości mejlem:

Zainteresowała mnie informacja o konsultacjach projektu rozporządzenia w sprawie CRIP. Niestety, w serwisie MAiC nie znalazłem tekstu konsultowanego projektu ani materiałów merytorycznych na jego temat. Projektu tego nie ma także na liście projektów aktów prawnych opublikowanej w BIP MAiC, ani na liście podlegających konsultacjom projektów rozporządzeń MAiC dostępnej w serwisie Rządowego Centrum legislacji (choć jest na niej projekt rozporządzenia o e-PUAP z 23 grudnia 2013).

Proszę zatem o informację, dlaczego konsultowany projekt nie został opublikowany jako oficjalny projekt MAiC w ramach standardowej rządowej procedury legislacyjnej. Proszę także o ustalenie terminu zakończenia konsultacji w taki sposób, aby obejmował on co najmniej 10 dni roboczych od dnia opublikowania projektu w jednym z serwisów rządowych.

Merytoryczne uwagi do zapisów projektu zamieszczę w osobnych komentarzach...

Sprostowanie
Otrzymałem z MAiC odpowiedź, że projekt jest dostępny w serwisie RCL w dziale z projektami rozporządzeń Rady Ministrów. Przepraszam za bezpodstawne uwagi.

ale projektu tam nie widzę,

ale projektu tam nie widzę, jest tylko informacja, że taki projekt istnieje i dużo pustych katalogów...

Owszem, projekt jest

wladek's picture

Na wskazanej wcześniej poświęconej jemu stronie serwisu RCL, w katalogu "konsultacje społeczne" jest m.in. odsyłacz do dokumentu z tekstem projektu.

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>