legislacja

Komentarze: telekomunikacyjne

Wczoraj ustawą prawo telekomunikacyjne zajował sie Senat, który nie chce obowiązkowej rejestracji telefonów na kartę ani kont poczty elektronicznej. [Puls Biznesu]

Senat o poczcie

Senat przyjął dzisiaj szereg poprawek do ustawy Prawo telekomunikacyjne. Jedna z nich stwierdza, że poczta elektroniczna nie jest usługą telekomunikacyjną.

Produkcja narzędzi p2p

Przedstawiono właśnie projekt nowej regulacji, na mocy której nielegalne będzie w USA (o ile przeforsują to) produkowanie i udostępnianie oprogramowania do wymiany plików. Zdaniem potężnych senatorów twórcy takiego oprogramowania pośrednio "namawiają" dzieci do kradzieży chronionych utworów... Zapominają o utworach, których autorzy zgodzili się na ich wymianę w takich sieciach np. na zasadzie wolnej licencji...

Zużyty sprzęt...

Ministerstwo Środowisko ogłosiło projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (PDF), która ma za zadanie wdrożyć dyrektywę 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r, w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, z późn. zm.)

Telekomunikacyjne w Senacie

IDG: "Ze względu na zbyt ogólną definicję "usługi telekomunikacyjnej" przyjętą w nowym Prawie telekomunikacyjnym, wciąż istnieje zagrożenie, że chcąc korzystać z poczty elektronicznej internauci będą musieli zawierać pisemne umowy z dostawcami takich usług. Jutro przyjętą przez Sejm ustawą ponownie zajmie się Senat".

Telekomunikacyjne w Senacie

PIIT: "Uchwalona przez Sejm ustawa Prawo telekomunikacyjne jest obecnie procedowana w Senacie. Jak wykazuje dotychczasowy przebieg obrad senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury, nadal nie ma pewności co do końcowego kształtu tej fundamentalnej dla porządku informacyjnego regulacji".

Brytyjczycy reformują karne...

Gazeta Wyborcza podaje za Reutersem, że "do dwóch lat w więzieniu będą musieli spędzić hakerzy, którym udowodnione zostanie włamywanie się do cudzych komputerów, zakłada brytyjska nowelizacja prawa karnego".

Magisterskie prace

Czyżby Prezydent RP nie chciał, żebym publikował w ramach serwisu VaGla.pl prace magisterskie? W dniu 30 czerwca 2004 r. (znaczy się: dziś) odbędzie się w Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Rzeczpospolita zwraca uwagę na istenijący w projekcie przepis art. 220, który ma dodać do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zapisy dotyczące praw autorskich do prac magisterskich:

VAT i IT

Na skutek interwencji Izby dotyczącej eksportu usług teleinformatycznych w Ustawie VAT - Ministerstwo Finansów wydało w dniu 23 czerwca 2004 r. Rozporządzenie (PDF) regulujące tą sprawę na korzyść środowiska firm teleinformatycznych.

VAT - nowelizacja?

Nie minęło wiele czasu od ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, a prace nad kolejnymi zmianami trwają w najlepsze.