Zużyty sprzęt...

Ministerstwo Środowisko ogłosiło projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (PDF), która ma za zadanie wdrożyć dyrektywę 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r, w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, z późn. zm.)

"Celem ustawy jest zapewnienie osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności zebranie co najmniej 4kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych na mieszkańca rocznie oraz osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby ograniczać ilość odpadów kierowanych do unieszkodliwienia".

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>