legislacja

Prawo telekomunikacyjne: postulaty branży

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Ogólnopolska Izba Gospodarcza Komunikacji Kablowej (OIGKK) i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wystosowały do Sejmu RP wspólną petycję, skierowaną na ręce Marszalka Sejmu RP oraz Przewodniczacego Komisji Infrastruktury Sejmu RP zawierającą sześć wspólnie uzgodnionych postulatów pod adresem projektu Ustawy prawo telekomunikacyjne

Białoruś: prace nad liberalizacją ICT

Na Białorusi toczą się rozmowy dotyczące liberalizacji rynku ICT. Zakończyła się trzecia runda "Okrągłego stołu" w tej sprawie. W rozmowach biorą udział parlamentarzyści, władze narodowego operatora, zagraniczni eksperci, i inni zaproszeni goście.

Dane osobowe: rozporządzenia

Wszyscy interesujący się problematyką ochrony danych osobowych powinni zakupić Dziennik Ustaw nr 100 z tego roku, gdzie pod pozycją 1024 znajduje się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

GSM i telekomunikacyjne

Puls Biznesu: "Nowe prawo telekomunikacyjne może ułatwić wprowadzenie na rynek komórek czwartego operatora. Jak? Poprzez eliminację z przetargu obecnych graczy".

COPPA i co z tego wynika

Amerykańska ustawa The Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) weszła w życie w kwietniu 2000 roku. Reguluje ona m.in. sposób zbierania danych osobowych dzieci poniżej trzynastego roku życia, które korzystają z serwisów internetowych do nich bezpośrednio adresowanych, lub innych serwisów, o ile dysponują one "wiedzą", iż zbierają dane osobowe dzieci poniżej trzynastego roku życia.

U nas też nowelizacja

W dniu 1 maja 2004 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego a także nowelizacja kodeksu wykroczeń. Nowelizacja dostsowuje polskie przepisy m.in. do postanowień Konwencji Rady Europy dotyczącej zwalczania cyberprzestępczości (Convention on Cybercrime). Tylko czy to się udało?

DMCA i wyszukiwarki

W wydawnictwie the Virginia Journal of Law and Technology ukazał sie artykuł "Application of the DMCA Safe Harbor Provisions to Search Engines" (PDF) autorstwa Craiga W. Walkera, poświęcony amerykańskiej ustawie the Digital Millennium Copyright Act, oraz temu, w jaki sposób może ona wpływać na model biznesowy wyszukiwarek internetowych (np. Google).

Pomoc społeczna podpisana

W dniu 2 kwietnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ustawa o informatyzacji - II czytanie

W Sejmie RP odbyło się drugie czytanie dotyczące ustawy o informatyzacji niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. W wielu wystąpieniach podkreślano, że jest to ustawa pionierska.