legislacja

Powszechna dostępność prawa

Rzeczpospolita publikuje artykuł "Ustawy dostępne w komputerze": "Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do marszałka Sejmu, aby rozważył możliwość zmiany ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Prof. Andrzej Zoll proponuje, aby dodać przepis, który umożliwiałby organowi ustawodawczemu publikację aktów prawnych także w formie elektronicznej". I o to chodzi! Niestety jest też zagrożenie.

IP w Australii i USA

Jak informowałem - w Australii trwają prace nad nowelizacją prawa autorskiego. Podobnie w USA. Czy czeka nas ograniczenie prawa do kopiowania i dzielenia sie informacjami?

Regulacje antyspamowe w Rosji

Dwa niezależnie zgłoszone projekty ustaw, które mają w założeniu walczyć ze spamem, wpłynęły do rosyjskiej Dumy. W Rosji problem spamu jest coraz bardziej dostrzegany.

Portale o telekomunikacyjnym

Serwis Wirtualnemedia cytuje wspólny komunikat portali Interia.pl i Onet.pl: "Wolą portali internetowych jest zapewnienie szybkiego wejścia w życie ustawy, jednakże w kształcie uwzględniającym także interesy użytkowników Internetu. Polskie portale ostrzegają: pomimo usunięcia z uchwalonej przez Sejm ustawy kontrowersyjnych wymogów legitymowania się dokumentem tożsamości podczas rejestracji konta e-mail, część uregulowań nowej ustawy może przynieść poważne utrudnienia w świadczeniu usług internetowych".

Harmonizacja eurocywilnego

Internet jest transgraniczny. To truizm. Polska należy do Unii. To również truizm. Wielokrotnie na tych łamach zwracałem uwagę na różnice w interpretacji podstawowych pojęć prawnych. Rzeczpospolita w dzisiejszym wydaniu publikuje rozmowę z prof. Christianem von Barem z uniwersytetu w Osnabrück, szefem Grupy Studyjnej ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego.

Australijskie IP

Australijski Parlament będzie zajmował się w nadchodzącym tygodniu tzw. własnością intelektualną (Intellectual Property). Stanie się tak w związku z amerykańsko-australijskim porozumieniem handlowym.

Po uchwaleniu telekomunikacyjnego

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z satysfakcją przyjęła uchwalenie przez Sejm RP nowego Prawa telekomunikacyjnego.

Jest telekomunikacyjne

Sejm przyjął nowe Prawo Telekomunikacyjne. W ostatecznej wersji wycofano lub złagodzono część niekorzystnych dla operatorow zapisów. [IDG]

Telekomunikacyjne

To jest news z wczoraj z IDG (za gazeta.pl): "W tej chwili sejmowa komisja infrastruktury opiniuje ponad 100 poprawek, które zostały wniesione w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu projekt zostanie uchwalony, pomimo tego, że wciąż znajdują się w nim błędy". Jest gorąco.