legislacja

Rejestr kradzionego od wczoraj

Rzeczpospolita: "Do Krajowego Systemu Informatycznego trafią informacje o skradzionych jachtach, samochodach i banknotach. Ustawa powołująca system do życia obowiązuje od wczoraj, a minister spraw wewnętrznych i administracji ma się z nim uporać do 30 czerwca 2005 r."

Dane osobowe dzieci

W USA trwają prace nad ustawą the Children's Listbroker Privacy Act, która ma zakazywać sprzedaży, czy w inny sposób udostępniania danych osobowych amerykańskich dzieci. Będzie to kolejny akt normatywny dotyczący dzieci, obok the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) oraz the Family and Educational Rights and Privacy Act.

Czy rejestrowac prepaidy?

Parlament uchwalił ustawę bez obowiązku rejestracji użytkowników telefonów z kartą pre paid - na początku września wchodzi ona w życie. Gazeta Wyborcza: "Teraz MSWiA ostro krytykuje operatorów za bierność w walce ze złodziejami telefonów. Wskazuje na liczne napady na dzieci i młodzież, których celem jest kradzież komórki. Dziś wystarczy ją ukraść i dokupić kartę, by działała"

Lepsze prawo wspólnotowe

Na stronie debata.ukie.gov.pl rozpoczęły się konsultacje dotyczące Inicjatywy Komisji Europejskiej skierowanej na poprawę jakości prawa wspólnotowego (Better Regulation). "Komisja Europejska poprosiła państwa członkowskie o sporządzenie listy wspólnotowych aktów prawnych, kt

Nanotechnologia i nanoprawo

Nanotechnologia ma coraz więcej zastosowań i wciąż się rozwija zarówno w medycynie ale również w sektorze ICT. Brytyjskie the Royal Society oraz the Royal Academy of Engineering opublikowały Raport, wedle którego konieczne są regulacje prawne dotyczące tych, najmniejszych technologii... (jeden nanometr, 1 nm równy jest

Domniemanie, że jest wszędzie...

PAP/Hoga.pl: "Nowy projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu ułatwienie egzekwowania abonamentu radiowo-telewizyjnego. W projekcie zapisane ma zostać domniemanie, że każde gospodarstwo domowe w Polsce posiada odbiornik radiowo-telewizyjny...".

Podpisana poprawka dot. tożsamości

President Bush podpisał the Identity Theft Penalty Enhancement Act, w rzeczywistości nowelizację 18 tytułu amerykańskiego United States Code. W zeszłym roku prawie dziesięć milionów amerykanów padło ofiarą kradzieży tożsamości...

Telekomunikacyjne do prezydenta

W piątek w zeszłym tygodniu Sejm przyjął zaproponowane przez Senat poprawki do prawa telekomunikacyjnego. Ustawa zostanie przekazana teraz prezydentowi do podpisu. Internauci nie będą musieli przy zakładaniu darmowych kont poczty elektronicznej legitymować się dowodem osobistym, Usługi PRS (premium rate services) nie będzie wymagana osobna umowa, ale czy zaproponowane zapisy wpłyną pozytywnie na spójność systemu prawnego?

Prace nad telekomunikacyjnym

Sejmowa Komisja Infrastruktury zgodziła się z tym, by przyjąć poprawkę stwierdzającą, że usługi poczty elektronicznej nie są usługami telekomunikacyjnymi. [IDG]

Phishing i amerykańska ustawa

Prezydent Bush ma podpisać amerykańska ustawę, której zadaniem jest przeciwdziałanie zwiększającej się ostatnio ilości przypadków oszustw w postaci podszywania się pod oficjane witryny i "wyłudzania" poufnych, personalnych danych (phishing).