legislacja

P2P, nowe prawo Kaliforni

Arnold Schwarzenegger (jako gubernator Kaliforni) podpisał właśnie nową ustawę (tak naprawdę to jest poprawka do kodeksu karnego). Każdy mieszkaniec Kaliforni, który zechce przesłać innym utwory chronione prawem autorskim, jeśli zechce to zrobić do ponad dziesięciu osób - może to zrobić jeśli ujawni swój adres poczty elektronicznej oraz tytuły chronionych prawem utworów.

Kradzież tożsamości - legislacja

Amerykańska Izba Reprezentatnów przyjęła właśnie ustawę, która ma przeciwdziałać wszelkim formom tzw. "kradzieży tożsamości". Teraz ustawa trafi do Senatu. Ustawa koncentruje się głównie na problemie rejestrowania stron internetowych z wykorzystaniem fikcyjnych danych.

Elektroniczne akty notarialne

Rzeczpospolita: "Sporządzanie aktów notarialnych przez Internet to sprawa złożona, wymagająca wielu zabezpieczeń". Cała odpowiedzialność za zabezpieczenia miałaby spoczywać na notariuszach. Notariusze odpowiadaliby nie tylko za należyte sporządzenie aktu przez Internet, lecz także za to, jak akty te będą przechowywane i przekazywane... O wykorzystaniu elektroniki w obrocie prawnym i pracy notariuszy dyskutowano podczas konferencji "Notariusz w europejskim obszarze prawnym"...

Więcej danych w Sieci?

Rada Ministrów przyjęła 14 września projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

Jeszcze o telekomunikacyjnym

Rzeczpospolita: "Nowe prawo telekomunikacyjne daje abonentom wiele korzyści, w tym możliwość zachowania obecnego numeru po przejściu do innej sieci komórkowej. Jednak abonenci muszą poczekać na dobrodziejstwa ustawy, aż będą wydane przepisy wykonawcze."

Informacje w UE

Komisja Europejska podjęła próbę uporządkowania internetowych źródeł informacji o prawach obywateli. Nowy portal "Dialog z obywatelami" zawiera przewodniki na temat różnych dziedzin ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Nie kijem go to pałką...

Gazeta Wyborcza: "Amerykańska agencja zajmująca się ochroną praw autorskich (Copyright Office) opracowała nową wersję prawa, która może doprowadzić do całkowitej delegalizacji serwisów P2P w USA. Zgodnie z nowym projektem ustawy o nazwie Induce Act każdy, kto "celowo nakłania" do naruszania praw autorskich może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej".

Papierowe nowe Prawo telekomunikacyjne

Od dzisiaj zaczyna obowiązywać znowelizowane prawo telekomunikacyjne. Życie komentuje: "Najważniejszą zmianą jest możliwość zachowania dotychczasowego numeru telefonu przy zmianie dostawcy usług oraz blokowanie przez operatora skradzionego lub zgubionego aparatu. Niestety, abonenci nie będą mogli skorzystać ze wszystkich rozwiązań zapisanych w ustawie już od pierwszego dnia obowiązywania nowego prawa.".

Telekomunikacyjne z opóźnieniem

Ustawa telekomunikacyjna wcale nie zacznie obowiązywać zaraz po wejściu w życie. Na wiele zmian trzeba będzie zaczekać, bo wciąż brakuje aktów wykonawczych.

Rzecznik o pornografii

Rzeczpospolita: "Produkcja, rozpowszechnianie, utrwalanie, sprowadzanie i publiczne prezentowanie oraz posiadanie wirtualnej pornografii dziecięcej powinno być karalne - twierdzi rzecznik praw dziecka". Paweł Jaros, Rzecznik Praw Dziecka, prosi premiera