legislacja

Patenty - chcą drugiego czytania

Przewodniczący Komisji Europejskiej w swoim liście skierowanym do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, zdecydowanie odrzucił prośbę PE oraz narodowych parlamentów krajów UE dotyczącą pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie opracowania nowego projektu dyrektywy regulującej zasady patentowania wynalazków realizowanych przy pomocy komputera.

Hong Kong: działania antyspamowe

Władze w Hong Kongu ogłosiły nowy program działań wymierzonych w plagę spamu, która nawiedziła tę chińską prowincję. Planowane są również zmiany obowiązującego tam prawa. W przeciągu następnych kilku miesięcy ma zostać przygotowany projekt regulacji.

Dziecięca pornografia w Australii

Australijskie firmy ISP będą miały nowe obowiązki - będą zobligowane do raportowania policji federalnej wszelkich przypadków stwierdzenia pornografii z udziałem dzieci. Jeśli tego nie zrobią - grozi za to grzywna do 55 tys. dolarów. 1 marca wejdą w życie poprawki do the Criminal Code Act 1995.

Księgowość operatorów

"Piszemy z prośbą o interwencję w sprawie Artykułu 55 Prawa Telekomunikacyjnego nakładającego na każdego dostawcę usług telekomunikacyjnych obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Zrozumiałe jest to w przypadku dużych przedsiębiorstw mających tysiące abonentów jak TPSA czy DIALOG, jednak dlaczego przepis ten dotyka małe firmy, posiadające od kilkudziesięciu do kilkuset abonentów". Tak się zaczyna List otwarty opublikowany na stronach neks.net.

Elektroniczny nadzór więźniów

Rzeczpospolita: "Elektroniczny nadzór nad więźniami, którzy odbywają karę w domu, funkcjonuje w Wielkiej Brytanii sprawnie. Jest dużo tańszy niż zamykanie w więzieniach. Brytyjskie doświadczenia pokazują, że tam to rozwiązanie doskonale się sprawdziło". I dalej: "W Polsce jest już gotowy projekt ustawy autorstwa SLD (pisaliśmy o nim w "Rz" z 5 lutego). Zgodnie z nim odbywający krótkoterminowe kary więzienia, a potem korzystający z przepustek oraz warunkowych przedterminowych zwolnień, będą wychodzić z zakładów karnych z zamocowanym elektronicznym nadajnikiem".

Jeszcze o informatyzacji

Rzeczpospolita: "Elektroniczne dzienniki ustaw, podania do administracji wnoszone e-mailem, internetowe rejestry i ewidencje publiczne - takie możliwości kontaktu obywateli z rzeczywistością urzędową zapowiada uchwalona wczoraj ustawa o informatyzacji".

Nowe podejście: informacje niejawne

Rzeczpospolita: "Nowe ujęcie tajemnicy państwowej, kontrolne postępowania sprawdzające posiadaczy certyfikatów bezpieczeństwa dopuszczonych dochronionych informacji, okresowe świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego - takie m.in. zmiany wprowadza uchwalonawczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy oochronie informacji niejawnych".

Sejm przyjął ustawę o informatyzacji

Sejm prawie jednomyślnie (381 głosami "za" na 388 oddanych) uchwalił dziś, około 17.15, ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druk sejmowy nr 3456). Uchwalono też wszystkie poprawki do ustawy zgłoszone podczas II Czytania, które komisja pracująca nad ustawą zaopiniowała pozytywnie (druk sejmowy nr 3456a).

Norwegia kombinuje

IDG: "Władze Norwegii zaproponowały nowelizację tamtejszego prawa autorskiego, w myśl której zabronione byłoby kopiowanie muzycznej zawartości płyty CD do pamięci odtwarzacza MP3. Co ciekawe, norweski rząd nie widzi nic złego w wykonywaniu duplikatów samych nośników CD lub DVD"

Dyskusja o prawie prasowym

Rzeczpospolita: "Najwyższa pora, by statusem dziennikarza w obecnych realiach politycznych, gospodarczych i społecznych zająć się poważnie. Dopóki bowiem nie będzie specjalnej ustawy, dopóty w świetle prawa nie można mówić o zawodzie dziennikarza." i dalej "treść pojęcia "dziennikarz" wypaliła już się zupełnie, podobnie jak całe prawo prasowe, relikt stanu wojennego".