legislacja

Własność intelektualna - nowe sankcje w USA

Sanskryt w serwisie 7thGuard pisze: "27 kwietnia 2005r prezydent Bush podpisał ustawę wprowadzającą nowe sankcje karne wobec osób naruszających interesy właścicieli majątkowych praw autorskich do filmów i innych utworów - "Family Entertainment and Copyright Act of 2005""

Spam regulowany będzie na Ukrainie

IDG: "Spam stanowi coraz większy problem także dla naszych wschodnich sąsiadów. Senat Ukrainy będzie w najbliższym czasie rozpatrywał zmiany do ustawy o reklamie, regulujące m.in. reklamę w mediach elektronicznych. Na celowniku nowego prawa znalazł się właśnie spam".

Penalizacja online

W komentarzu dla Rzeczpospolitej Marek Domagalski pisze: "Gdyby publikowanie zdjęć pijanych kierowców w Internecie ograniczyło ten przestępczy proceder - to można by tylko przyklasnąć".

Rządowy projekt noweli do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów

Rzeczpospolita: "Internetowy bank będzie musiał przed zawarciem umowy z konsumentem powiadomić nie tylko o warunkach transakcji, lecz także, jaki sąd będzie rozstrzygał ich ewentualny spór. Obowiązek taki przy umowach dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość (np. przez Internet) wprowadza rządowy projekt noweli do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów".

Prezydent podpisał informatyzację

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zostałą podpisana przez Prezydenta RP 7 kwietnia 2005 r.

Kanada: pobieranie ma być nielegalne?

Pani Liza Frulla, kanadyjska minister dziedzictwa narodowego (heritage minister) zaproponowała nowe regulacje prawne dotyczące P2P. Pobieranie plików z sieci P2P, jeśli nie dokonano za nie zapłaty, miałoby być nielegalne.

Informatyzacja RP

Informując o wysłaniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne prezydentowi do podpisu przedstawiciele resortu przyznali, że tak naprawdę podobna ustawa powinna powstać już dziesięć lat temu.

Informatyzacja czeka na podpis

Senat przyjął ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (PDF) bez poprawek. Do wejścia jej w życie potrzebny jest jedynie podpis prezydenta.

Znów phishing w USA

W USA przedstawiono kolejną propozycje legislacyjną, zatytułowaną the Anti-Phishing Act of 2005. Przewiduje ona zagrożenie karą do pięciu lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny do 250 tys dolarów za przesyłanie pocztą elektroniczną listów podszywających sie pod różne instytucje w celu dokonania wyłudzeń.

Wokół prawa bankowego

W miesięczniku Prawo bankowe (nr 2(90), luty 2005) opublikowano Pismo nr NB-BPN-I-022-70/04 z 21 grudnia 2004 roku w sprawie rekomendowanych kierunków interpretacyjnych przepisów ustawy Prawo bankowe dotyczących outsourcingu.