Własność intelektualna - nowe sankcje w USA

Sanskryt w serwisie 7thGuard pisze: "27 kwietnia 2005r prezydent Bush podpisał ustawę wprowadzającą nowe sankcje karne wobec osób naruszających interesy właścicieli majątkowych praw autorskich do filmów i innych utworów - "Family Entertainment and Copyright Act of 2005""

Według nowych regulacji: Karę do 5 lat więzienia i grzywnę można wymierzyć osobie, która umyślnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub korzyści innego rodzaju niż finansowa:

- skopiowała lub rozprowadziła, w tym elektronicznie, co najmniej jedną kopię lub zapis utworu objętego ochroną prawnoautorską (program komputerowy, utwór muzyczny,film, lub inny utwór audiowizualny lub nagranie dzwiękowe), o wartości detalicznej nie niższej niż 1.000 USD;

- rozpowszechniła dzieło przeznaczone do rozpowszechniania komercyjnego (przyszłego) umieszczając je w sieci komputerowej w taki sposób by było publicznie dostępne.

Jeżeli jest to drugi lub kolejny taki przypadek kara może dochodzić do 10 lat więzienia.

Komentarze można przeczytać w serwisie Slashdot
Family Entertainment and Copyright Act of 2005

Piotr VaGla Waglowski

VaGla
Piotr VaGla Waglowski - prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Ukończył Aplikację Legislacyjną prowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji. Radca ministra w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego a następnie w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju. Felietonista miesięcznika "IT w Administracji" (wcześniej również felietonista miesięcznika "Gazeta Bankowa" i tygodnika "Wprost"). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji i członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Więcej >>